• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

AKTUALNOŚCI

 • 16 kwietnia 2019

Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy federacji
 • 24 kwietnia 2022

"ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR"

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli stowarzyszeń i związków, reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych oraz cywilnych w związku z inicjatywą  „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”, przedsięwzięciem z zakresu edukacji prewencyjnej skierowanej do osób starszych, objętym patronatem ZER MSWiA.

 • komunikat Komisji Prawnej
 • 19 kwietnia 2022

SPRAWY REPRESJONOWANYCH W II INSTANCJI - STATYSTYKI

W związku z dużym zainteresowaniem stanem spraw osób represjonowanych rozpatrywanych w II instancji, kilka miesięcy temu wystąpiliśmy do sądów apelacyjnych o przedstawienie niektórych danych statystycznych. Informacje spływały dość długo i niestety straciły już nieco na aktualności. Nie na wszystkie też pytania otrzymaliśmy odpowiedzi, a z pozostałych wyłania się niestety mało optymistyczna prognoza na przyszłość. Dziś prezentujemy te dane i  na razie ich nie komentujemy. Naszą ich ocenę i analizę przedstawimy wkrótce.

 • sprawy federacji
 • 16 kwietnia 2022

WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD HENRYKA MAJEWSKIEGO

W dzisiejszych czasach niewielu rzeczy możemy być pewni. Ale tego, że Minister Henryk Majewski zawsze pamięta o swoich niegdysiejszych podwładnych zdecydowanie możemy.
Tradycyjnie już (jak co roku) Pan Minister przesłał, za pośrednictwem FSSM RP, Wielkanocne Życzenia dla wszystkich emerytów mundurowych.

 • sprawy emerytalne
 • 11 kwietnia 2022

NIE TĘDY DROGA TOWARZYSZE

Ostatnie działania kierownictwa Lewicy, dziwne polityczne wolty i gierki oraz sposób w jaki dokonano mariażu z innymi ugrupowaniami lewicowymi i przy tej okazji potraktowano wielu zasłużonych działaczy, pozostają niezrozumiałe dla znacznej części jej sympatyków, wśród których niemałą grupę stanowią mundurowi. Nadwyrężone zostało zaufanie, które Nowa Lewica zapewne nieprędko (jeśli w ogóle) będzie w stanie odbudować. Z pewnością nie pomogą jej w tym nieprzemyślane i z góry skazane na niepowodzenie (czyli de facto pozorowane) inicjatywy, takie jak przedstawiony 5 kwietnia 2022 r. podczas prac połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej wniosek Posła Marcina Kulaska o zmianę niektórych zapisów ustawy represyjnej.

 • komunikat Komisji Prawnej
 • 31 marca 2022

PEŁNOMOCNICY DYREKTORA ZER PRZEKRACZAJĄ UPRAWNIENIA

Za nami dziesiątki spraw z odwołań od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury/renty osobom represjonowanym ustawą z 16 grudnia 2016 r. zarówno w I jak i w II instancji.  Nie mamy możliwości monitorowania ich wszystkich, ale docierają do nas niepokojące sygnały dotyczące zachowania się pełnomocników Dyrektora ZER podczas rozpraw sądowych. Ponoć bywa, że przekraczają oni w ich trakcie swoje uprawnienia procesowe, formułując negatywne oceny dotyczące służby osób skarżących, które mogą sugerować sądom podejmowane decyzje. Tymczasem rolą stron jest przedstawianie faktów, a ich ocena jest wyłączną domeną sądu (ocena na podstawie faktów a nie opinii). A co gorsza, sędziowie zwykle na takie sytuacje nie reagują!

 • sprawy federacji, spotkanie
 • 8 marca 2022

17 MARCA ZAPRASZAMY DO POZNANIA

UWAGA! AKTUALIZACJA z dn. 14 marca 2022 r.
SPOTKANIE W POZNANIU ODWOŁANE!!!

Z przykrością informujemy, że Przewodniczącego i niektórych członków Zarządu FSSM RP dopadł Covid-19 w związku z czym spotkanie, które miało się odbyć 17 marca br. w Poznaniu zostało odwołane.
„Co się odwlecze, to nie uciecze”, a chorym (na szczęście w pełni zaszczepionym, dzięki czemu przechodzą chorobę w miarę łagodnie) życzmy szybkiego powrotu do zdrowia.
____________________________________________________________________________________

Zapraszamy wzystkich chętnych do udziału w spotkaniu obywatelskim pt. "PRZYWRÓCENIE DEMOKRACJI I PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE", które odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r., w godz. 16:30-18:00 w budynku Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, przy ul. Niezłomnych 1, w Sali  Reprezentacyjnej, piętro I.

 • informacja prawna
 • 3 marca 2022

SKARGA DO ETPCz - OSTATNI KROK W WALCE O SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wkrótce dla wielu osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. skończy się krajowa droga sądowa. Ci, którzy po przegranych sprawach apelacyjnych skierują skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego, a tam skargi te zostaną oddalone lub podtrzymane będą wyroki sądów apelacyjnych, oraz ci, którzy z uwagi na małą wysokość roszczeń (poniżej 10 tys. zł. brutto rocznie) skarg kasacyjnych składać nie mogą, zapewne wykonają ostatni krok w drodze po sprawiedliwość i wystąpią ze skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Przede wszystkim do nich (ale nie tylko) skierowana jest dzisiejsza Informacja Prawna.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 1 marca 2022

POMÓŻMY UKRAINIE!

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, podjął się zbiórki finansowej z przeznaczeniem na zakup środków pomocowych dla Ukrainy. 
Każda zebrana złotówka stanowi olbrzymią wartość na pogrążonej w działaniach wojennych Ukrainie.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Matusewicz
Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

 • sprawy federacji
 • 1 marca 2022

APEL ŚRODOWISKA EMERYTÓW MUNDUROWYCH W ZW. Z AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ

"24 lutego br., zakończył się pokój w naszej części Europy... Wojna w Ukrainie spowodowała wzrost zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju. W tej sytuacji konieczna jest jedność i solidarność naszego narodu. Apelujemy do rządzących o zaprzestanie polityki odrzucania ludzi inaczej myślących, wyznających inne poglądy i wartości oraz prezentujących odmienne postawy. Czas zaprzestać dzielenia żołnierzy na lepszych i gorszych prowadzącego do deprecjacji etosu żołnierza i służby wojskowej. Wojsko Polskie jest jedno, a każdy obywatel, który poświęca się służbie Ojczyźnie zasługuje na najwyższy szacunek. Służyć Ojczyźnie powinien każdy obywatel, zgodnie ze swymi predyspozycjami i umiejętnościami."

 • informacja prawna
 • 22 lutego 2022

CZY SPRAWA PRZEGRANA W APELACJI TO JUŻ KONIEC? - ANEKS

Wprawdzie niniejszy Aneks dotyczy Informacji Prawnej z 8 lutego br. ale jest też ściśle powiązany z ostatnim Komunikatem Komisji Prawnej z 17 lutego br. Podpowiadamy, co można ewentualnie spróbować zrobić jeszcze przed rozprawą w sądzie apelacyjnym, gdy zorientujemy się, że nasza sprawa trafiła tam w łapy sędziego, który "specjalizuje się" w wydawaniu wyroków niekorzystnych dla odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved