Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Aktualności

III Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Słupskie zmagania

 W sobotę, 11 czerwca 2011 Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, przy wydatnej pomocy i osobistym zaangażowaniu Dyrektora Aresztu Śledczego Pana ppłk Marka Wójtowicza, zorganizował kolejny już doroczny, „III Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych”. Do rywalizacji przystąpiło sześć trzyosobowych zespołów, reprezentujących związki i stowarzyszenia, sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych: Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku, Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku, Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karanym w Czarnym, Koło nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Słupsku oraz Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych. Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego „Gryf Słupski” w Słupsku. Sędzią głównym był Dyrektor KS „Gryf Słupski” Pan Henryk Jankowski. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem starali się uzyskać jak najlepsze wyniki, by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta ale uczciwa, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wielkiego wysiłku, uwagi i skupienia.

Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:

- strzelanie z karabinu sportowego,

- strzelanie z pistoletu sportowego.

Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez całą drużynę. Zespołowo najlepszy wynik (200 punktów) uzyskała reprezentacja stowarzyszenia policjantów, drugie miejsce uzyskali rezerwiści wojskowi ze Związku Żołnierzy WP (179 punktów), a trzecie koledzy z Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK w Czarnym (160 punktów).

Cała tabela wyników zespołowych przedstawia się następująco:

  1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - 200 punktów,
  2. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - 179 punktów,
  3. Koło Terenowe KZEiR Służby Więziennej przy ZK w Czarnem - 160 punktów,
  4. Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych - 123 punkty,
  5. Koło Terenowe KZEiR Służby Więziennej przy AŚ w Słupsku - 104 punkty,
  6. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP - 89 punktów.

Indywidualnie najlepszymi strzelcami okazali się koledzy: 1 miejsce – Włodzimierz Jankowski z drużyny SEiR Policyjnych (80 punktów), 2 miejsce Janusz Grochowski ze Związku Żołnierzy WP (76 punktów), 3 miejsce Andrzej Połeć z drużyny SEiR Policyjnych (67 punktów). Zwycięzcy, zarówno drużynowi jak i indywidualni, otrzymali puchary i dyplomy, a wszystkie uczestniczące w turnieju zespoły okolicznościowe statuetki. Turniej strzelecki w Słupsku tradycyjnie zakończono smacznym bigosem oraz kiełbaskami z grilla, na które zaprosił Przewodniczący Zarządu Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, kolega Stefan Pawlina. Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie oraz Sekretarzowi Zarządu Koła Koledze por. w st. spocz. Zdzisławowi Jaworskiemu za pracę i wysiłek w przygotowanie i zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy Panu ppłk Markowi Wójtowiczowi, Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku oraz na jego ręce pracownikom Aresztu Śledczego, za wsparcie w zakresie przygotowania i zabezpieczenia tej imprezy pod względem organizacyjnym, wykonania dyplomów, pucharów, statuetek, a przede wszystkim smacznego poczęstunku dla walczących o jak najlepsze wyniki uczestników Turnieju. Również serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS „Gryf Słupski” za udostępnienie strzelnicy oraz broni strzeleckiej i amunicji, a także osobiste zaangażowanie w prowadzenie zawodów oraz czuwanie nad bezpieczeństwem i właściwym przebiegiem zmagań. Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

płk dypl. Jan KARAŚ

« Powrót do listy