Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

O nas

Władze Federacji

Prezydent - Zdzisław Czarnecki

Sekretarz Generalny - Jan Kruszyński

Wiceprezydent - Henryk Borowiński

Wiceprezydent - Zdzisław Przeszłowski

Wiceprezydent - Janusz Kwiecień

Wiceprezydent -Albin Piątkowski

Wiceprezydent - Michał Otrębski

Skarbnik - Ewa Grzegorczyk

 

 

Bank Pekao S.A

Numer Konta: 07 1240 6074 1111 0010 3541 0710

NIP 1132826105