Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Członkowie Federacji

Informacja o ZŻWP

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (poprzednio Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Czytaj więcej »

Informacja o SEiRP

Stowarzyszenie powstało w listopadzie 1990 r. zrzesza emerytów i rencistów policyjnych ze służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie ze statutem jest organizacją apolityczną.  Siedzibą Zarządu Głównego jest Warszawa. Prezesem Zarządu Głównego od października 2010 r. jest Henryk Borowiński. SEiRP ma 5 wiceprezesów.

Czytaj więcej »

Informacja o Stowarzyszeniu Generałów Policji

Inicjatywa powołania organizacji społecznej skupiającej (nadinspektorów generalnych, inspektorów i generałów Milicji Obywatelskiej) Policji w środowisku policyjnym, dyskutowana była już w roku 1995.

Czytaj więcej »

Informacja o Krajowym Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

W marcu 1997 roku na zebraniu Koła Emerytów i Rencistów SW przy Areszcie Śledczym w Łodzi, członek Koła - Bogusław Iskrzyński - poinformował o możliwości powołania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Stwierdził jednocześnie, że Krajowe Związki Emerytów powstają w innych służbach mundurowych. Bezpośrednim impulsem powołania Związku, była dostrzegana, szczególnie przez aktywnych społecznie, jak i czynnych zawodowo emerytów i rencistów SW - stale pogarszająca się sytuacja materialna, oraz zagrożenia wynikające z zapowiadanych przez rząd dalszych negatywnych zmian prawnych.

Czytaj więcej »

Informacja o Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

 Związek skupia emerytów i rencistów po służbie w Państwowej Straży Pożarnej i jej poprzednikach, w tym w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej gospodarki państwowej, oraz wdowy i wdowców po  strażakach PSP.

Czytaj więcej »

Informacja o Stowarzyszeniu Komendantów Policji

 

W pierwszej połowie 2006 r. w związku z odejściem na emeryturę dużej ilości Komendantów Miejskich i Powiatowych oraz funkcjonariuszy z równorzędnych stanowisk w garnizonie małopolskim, zawiązała się grupa inicjatywna której celem było stworzenie stowarzyszenia mającego na celu integrację środowiska komendantów Policji oraz wykorzystanie potencjału ludzi doświadczonych

Czytaj więcej »

Informacja o Związku Emerytów i Rencistów SG

 

 

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej swoją działalność rozpoczął w 1996 r., w wyniku podjętych działań przez emerytowanych funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Trzon tego aktywu stanowili kol. Adam Palich, Albin Gorzelniak oraz Kazimierz Urbaniak

Czytaj więcej »