• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

48. OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI "SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC"

 • sprawy federacji
 • 9 lipca 2019

48. OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI

"Pogórze Rożnowskie 2019”

 

 

W dniach 16 – 22 czerwca 2019 roku w Bartkowej-Posadowej nad Jeziorem Rożnowskim /gm. Gródek n/Dunajcem, pow. nowosądecki, woj. małopolskie/ odbył się 48. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”. Uczestnicy Rajdu zakwaterowani zostali w Domu Wczasowym „Stalownik”.

 

 

Honorowy patronat nad Rajdem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w skład Komitetu Honorowego weszli: Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,  Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz Wójt Gminy Gródek n/Dunajcem, a współorganizatorami tej ogólnopolskiej imprezy turystycznej były Komendy Główne Straży Granicznej i Policji, Komisja Środowiskowa ZG PTTK, Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych, Gdański Oddział PTTK oraz Klub Turystyki Motorowej „Westerplatte” z Gdańska.

Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:

Komandor Rajdu                                                                                              – Mariusz Skrzyński
Honorowy Komandor Rajdu                                                                           – Alojzy Nowak
Z-ca Komandora ds. organizacji                                                                    – Wiesław F. Kubera
Skarbnik, kwatermistrz                                                                                   – Adam Czystowski
Sędzia Główny                                                                                                  – Artur Ochał
Wojewódzki Koordynator ds. Ratownictwa Medycznego w OSS SG       – Joanna Hybińska
Rzecznik Prasowy, Kronikarz Rajdu                                                              – Aleksander Załęski
Przewodniczący Komisji Turystyki                                                                – Kazimierz Rabczuk
Sędziowie                                                                                                      – Agnieszka Kurmanowska
                                                                                                                       – Tadeusz Aleksandrzak
                                                                                                                        – Jacek Witas

Uczestnikami Rajdu byli funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, żołnierze   Wojska Polskiego, resortowi związkowcy, emeryci i renciści oraz ich rodziny.  Łącznie uczestniczyły 232 osoby, spośród których utworzono 16 drużyn pieszych i 1 rowerową, z tego:
8 drużyn ze Straży Granicznej;
6 drużyn z Policji;
1 drużynę z Wojska Polskiego;
2 drużyny PTTK.

Zaplanowano następujące trasy Rajdu:

 1. Dojazd na trasę autokarem do m. Jelna – Kobylnica Zachodnia (509 m n.p.m.) – Bartkowa szlak rowerowy czerwony – DW Stalownik,
 2. Dojazd na trasę autokarem do m. Just – Przełęcz św. Justa (375 m n.p.m.), szlak niebieski – m. Tabaszowa – Ostra Góra (483 m n.p.m.) – Rożnów – Rożnów/Wiesiółka szlak rowerowy czerwony – DW Stalownik,
 3. DW Stalownik, szlak rowerowy czerwony – Bartkowa szlak żółty – Majdan (512 m n.p.m.) – Ostryż (447 m n.p.m.)m – bacówka na Jamnej (530 m n.p.m.) – powrót busem do DW Stalownik,
 4. DW Stalownik, rejs statkiem z przystani wodnej – korona zapory w Rożnowie – bez szlaku, kościół pw. św. Wojciecha (298 m n.p.m.) – szlak niebieski Bartkowa DW Stalownik,
 5. DW Stalownik, szlak rowerowy czerwony – Bartkowa, szlak czerwony – Przydonica/Glinik, szlak niebieski – Żebraczka (502 m n.p.m.) – Bukowiec/Mieściska bez szlaku – Podole Górowa – powrót busem do DW Stalownik.

W środę 19 czerwca br. przy bacówce na Jamnej odbył się instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który przeprowadziła pani ppłk SG Joanna  Hybińska z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, wojewódzki   koordynator ratownictwa medycznego, a w godzinach popołudniowych w przystani koło DW Stalownik grupa ratowników z nowosądeckiego WOPR pod wodzą prezesa Dariusza Gerhardta przygotowała pokaz ratownictwa wodnego, podczas którego zaprezentowano sposoby ratowania osób tonących.

 

W środę na Górze Majdan odbył się także egzamin z topografii, a po zejściu z trasy i obiadokolacji konkurs piosenki rajdowej (własny tekst dot. Rajdu do znanych melodii), w którym wystąpiło 13 drużyn.

W konkursie piosenki rajdowej I miejsce zdobyła drużyna „Bobry” z KPP w Drawsku Pomorskim /4,7 pkt/, II miejsce „De-Ptaki” z Gdańska, „Fregata” z MOSG w Gdańsku, „Gryfici” z Placówki SG w Szczecinie i „Plessino” z Pszczyny /4,5 pkt/, a III miejsce drużyna „Neptun” z Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku /4,2 pkt/. Nagrodę publiczności zdobyła drużyna „Plessino” z Pszczyny.

„Bobry” z KPP w Drawsku Pomorskim

„De-Ptaki” z Gdańska

„Fregata” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku

„Gryfici” z Placówki SG w Szczecinie

„Plessino” z Pszczyny (nagroda publiczności)

„Neptun” z Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku

 

Konkurs z wiedzy /sprawdzian z zakresu wiadomości o terenie, na którym odbywa się Rajd, oraz z historii i tradycji Straży Granicznej i Policji/ wygrał Sebastian Moś z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku.

 

 

W konkursie strzeleckim, prowadzonym przez wieloletnich instruktorów wyszkolenia strzeleckiego Wojciecha (ojciec) i Krzysztofa (syn) Maszerów z Warszawy, zwyciężył Andrzej Kilichowski z Koła PTTK „Bobry” z KPP w Drawsku Pomorskim.

 

 

 

W piątek 21 czerwca br. o godz. 17.00 odbyła się uroczystość podsumowania Rajdu i wręczenia nagród, którą zaszczycili swoją obecnością:

- mjr SG Dariusz Żabiński – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, reprezentujący Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,
- podinsp. Adam Bukański – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,
- kom. Bogdan Łęczycki – Komendant Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej,
- Zdzisław Czarnecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
- Grzegorz Gubała – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
woj. małopolskiego,
- Marek Meszyński – Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów SG,
- Janusz Janik – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie,
- gen. bryg. w st. spocz. Leszek Elas – Sekretarz Klubu Generałów i Admirałów SG,
- nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP,
- Jan Popiel – Przewodniczący Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK,
- Marek Nowakowski, który reprezentował Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem,
- Elżbieta Rabenda – właścicielka DW „Stalownik”.

 

 

Uroczystość podsumowania Rajdu rozpoczęto od wręczenia ubiegłorocznym zwycięzcom – drużynie z Koła PTTK nr 8 - Klubowi Górskiemu „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji -  wygrawerowanej w szkle statuetki Pogranicznika na stałe /oryginalna statuetka jest nagrodą przechodnią/.

 

 

Następnie zaproszono wszystkie uczestniczące w Rajdzie dzieci do lat 12 i wręczono im upominki. Do wręczania upominków dzieciom przyłączyła się drużyna „Żwawych emerytów” z Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów SGi poczęstowała dzieci pysznymi lodami.

 

Zgodnie z protokołem Komisji Sędziowskiej 48. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, czołowe miejsca zajęły drużyny:

 • I miejsceKoło PTTK „Fregata 2000” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku /94,0 pkt/,
 • II miejsceKoło PTTK „De-Ptaki” z Oddziału Gdańskiego PTTK /88,7 pkt/,
 • III miejsceKoło PTTK „Ramię w ramię” z KWP w Białymstoku /88,5 pkt/,
 • IV miejsce –  Koło PTTK „Gryfici” z Placówki SG w Szczecinie /88,3 pkt/,
 • V miejsce – „Plessino” z Koła Terenowego nr 18 SEiRP przy KPP w Pszczynie /88,0 pkt/.

 

Przechodnią nagrodę główną – Statuetkę „POGRANICZNIKA” oraz puchar Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP otrzymała drużyna Koła PTTK „Fregata 2000” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku,


Puchar Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP
wręcza nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda

 


Zwycięzcy 48. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego
"Szlakami Obrońców Granic" - Pogórze Rożnowskie 2019
drużyna "Fregata 2000"
z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku

 

 

 puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała drużyna Koła PTTK „De-Ptaki” z Oddziału Gdańskiego PTTK,

 

 

 

 

 puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej otrzymała drużyna z Koła PTTK „Ramię w ramię” z KWP w Białymstoku,

 

 

 

 

 puchar Komendanta Głównego Policji otrzymała drużyna „Gryfici” z Koła PTTK nr 39 przy Placówce Straży Granicznej w Szczecinie,

 

 

 

 

 puchar Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie otrzymała drużyna „Plessino” z Koła Terenowego nr 18 SEiRP przy KPP w Pszczynie,

 

 

 puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych otrzymała drużyna „Sępiki” z Gorzowskiego Klubu Turystyki Aktywnej w Gorzowie Wielkopolskim,

 puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy SG otrzymała drużyna z Koła PTTK nr 8 - Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji,

 puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych otrzymała drużyna z Koła PTTK „Bażanty” przy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

 puchar Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymała drużyna z Klubu Turystyki Górskiej „Neptun” przy Kaszubskim Dywizjonie SG w Gdańsku,

 puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego otrzymała drużyna z Koła PTTK „Bobry” przy KPP w Drawsku Pomorskim,

puchar Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP otrzymała drużyna „Szarotki” z Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu,

 puchar Dziekana Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej otrzymała drużyna „MON-iaki” z 52. Batalionu Remontowego w Czarnem,

 puchar Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych otrzymała drużyna „Rapiedka” z Komendy Głównej Policji,

 puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów SG otrzymała drużyna „Sówki” z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie,

 puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego otrzymała drużyna „Hogata” z Komendy Głównej SG,

 puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie otrzymał Bartosz Kubera, który od 8 lat jest autorem projektów znaczków rajdowych,

 puchar Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK otrzymała drużyna „Żwawi emeryci” z Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów SG,

 puchar Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem otrzymała drużyna „Niedźwiedzie” z Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu,

 puchar Honorowego Komandora Rajdu otrzymała drużyna z Koła PTTK „De-Ptaki” z Oddziału Gdańskiego PTTK,

 puchar Sędziego Głównego Rajdu „Za ciekawość świata” otrzymała drużyna „Sępiki” z Gorzowskiego Klubu Turystyki Aktywnej w Gorzowie Wlkp.,

 nagrodę Komendanta CSSG w Kętrzynie za upowszechnianie turystyki wśród funkcjonariuszy i pracowników SG otrzymała drużyna „Gryfici” z Koła PTTK nr 39  przy Placówce SG w Szczecinie,

 puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju otrzymała drużyna rowerowa „Bąbelki” z Gdańska,

 puchar „Uśmiechu” otrzymała Dagmara Taracińska z Koła PTTK nr 39 „Gryfici” przy Placówce SG w Szczecinie.

Puchar Dziekana Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej
przedstawicielowi drużyny "MON-iaki"
z 52. Batalionu Remontowego w Czarnem

wręcza gen. bryg. w st. spocz. Leszek Elas
Puchar Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego otrzymała
drużyna "Szarotki"
z Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu

  

 

W ramach Rajdu Turystyki Motorowej „Turyści Motorowi na Pojezierzu Rożnowskim” (impreza nr 152/19) drużyny sklasyfikowano w następujący sposób:

I miejsce drużyna nr 5 „Fregata 2000” 19 pkt /Sebastian Moś/,
II miejsce drużyna nr 10 „Rapiedka” 18 pkt /Rafał Melcon/,
III miejsce drużyna nr 7 „Szarotki” 17 pkt /Krzysztof Kosecki/.

W czasie trwania Rajdu zweryfikowano 71 książeczek GOT, w tym na Odznakę:

Popularną              – 35,
Małą Brązową        – 14,
Małą Srebrną          – 3,
Małą Złotą               – 2,
Za wytrwałość        – 16,
Srebrną „W góry”    – 1

oraz zweryfikowano 9 Odznak Turystyczno-Krajoznawczych „Szlakami Obrońców Granic”

 

Autor zdjęć: Aleksander Załęski                                                    Autor tekstu: Kazimierz Rabczuk

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved