• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

DZIAŁANIA PRAWNE FSSM RP


 • sprawy emerytalne,
 • 14 grudnia 2017

ODPOWIEDŹ ZER NA WYSTĄPIENIE FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Dyrektora ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br. Na merytoryczny komentarz będziecie musieli poczekać do przyszłego tygodnia ponieważ dziś, na gorąco, po lekturze tego pisma, cisną nam się na usta wyłącznie słowa nienadające się do publikacji. Musimy nieco ochłonąć.

 • sprawy emerytalne
 • 8 listopada 2017

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER

W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de facto obniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił liub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 30 dni.

 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2017

PYTAMY PREZESA IPN

Tym razem pytamy Prezesa IPN, na podstawie jakich dokumentów, z których treści wynikałoby, że na Zarząd Łączności i jego terenowe odpowiedniki, nałożono obowiązek wykonywania czynności operacyjno-technicznych, niezbędnych w działalnsci Słuzby Bezpieczeństwa, przez co zaliczono go do zamkniętego katalogu służb bezpieczeństwa państwa, określonego w ustawie represyjnej z 16 grudnia 2016 r. , 
 

 • sprawy emerytalne
 • 5 maja 2017

NIE PRZESTAJEMY PYTAĆ - KOLEJNE WYSTĄPIENIE DO IPN

Tym razem nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej skierowane do Prezesa IPN dotyczy przyczyn umieszczenia w katalogu "instytucji i formacji" objętych represyjną ustawą emerytalną z 16 grudnia 2016 r, Zarządu Łączności MSW, jako wykonującego czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działaniu Służby Bezpieczeństwa.

 • sprawy emerytalne
 • 24 kwietnia 2017

OSTATECZNA ODPOWIEDŹ MSWiA NA PIĄTY WNIOSEK FSSM RP

Doczekaliśmy się wreszcie ostatecznej odpowiedzi MSWiA na nasze piąte wystąpienie o udzielenie informacji publicznej. W swej naiwności liczyliśmy chyba na jakiś kolejny popis erudycji i przenikliwości intelektualnej Ministra Zielińskiego, skoro przedłużono termin jej udzielenia. Tymczasem otrzymaliśmy standardowe już w przypadku MSWiA pismo, będące zwykłym unikiem od udzielenia rzetelnych wyjaśnień na postawione pytania. Tak jest po prostu łatwiej. Tylko czy uczciwie? 

 • sprawy emerytalne
 • 23 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ MSWiA NA SZÓSTY WNIOSEK FSSM RP

W szóstym wystąpienu z 20 marca 2017 r. do MSWiA o udzielenie informacji publicznej, domagaliśy się wyjaśnienia przyczyn istotnych różnic w treści między projektem ustawy emerytalnej przekazanym do konsultacji społecznych a tym, który ostatecznie był procedowany i uchwalony w parlamencie. Z otrzymanej na to wystąpienie odpowiedzi MSWiA można by wywnioskować, że proces legislacyjny projektu ustawy przebiegł prawidłowo. Oczywiście nie możemy się z tym zgodzić, bowiem przeczą temu fakty.

 • sprawy emerytalne
 • 23 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ MSWiA NA CZWARTY WNIOSEK FSSM RP

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, prezentujemy odpowiedż MSWiA na na nasze czwarte wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 marca 2017, w którym pytaliśmy m.in. o interpretację art. 8a pkt 1 i 2 represyjnej ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. I tak jak wcześniejszych odpowiedzi MSWiA, tak i tej nie możemy pozostawić bez komentarza.

 • sprawy emerytalne
 • 20 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ ZER MSWiA NA WNIOSEK FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 marca 2017 r., w którym pytaliśmy o formę doręczania i przewidywany termin rozpoczęcia wydawania decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe.

 • sprawy emerytalne
 • 20 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ MSWiA NA PIĄTY WNIOSEK FSSM RP

MSWiA przysłało odpowiedzi na nasze 4, 5 i 6 wystąpienia o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi na wystąpienia 4 i 6 są aktualnie analizowane i przedstawimy je nieco później, natomiast na nasze 5 wystąpienie, w którym pytaliśmy o powody radykalnej zmiany stanowiska wiceministra Zielińskiego, w sprawie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych, otrzymaliśmy pismo o przedłużeniu terminu odpowiedzi. Przyznajemy, że to tylko pobudza naszą ciekawość. Odpowiedź może być naprawdę frapująca.

 

 • sprawy emerytalne
 • 9 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ MRPiPS NA WNIOSEK FSSM RP

30 marca 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wystąpinie FSSM RP o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 marca 2017 r. Ponieważ odpowiedź jest dość długa i napisana niezbyt "strawnym" językiem prawniczym, prezentujemy jej krótkie streszczenie, opatrzone naszym komentarzem.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved