• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 24 lipca 2020

SĄDY ORZEKAJĄ NA POSIEDZENIACH NIEJAWNYCH

Do FSSM RP docierają informacje o podejmowaniu przez sądy okręgowe zawieszonych postępowań w sprawach odwoławczych osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA i orzekaniu na posiedzeniach niejawnych (bez udziału stron), co wcale nie oznacza, że orzeczenia wydawane w ich trakcie, tylko z tego powodu mogą być negatywne dla skarżących. 

 • sprawy emerytalne
 • 15 lipca 2020

"ROZPRAWA" PRZED "TK"

KPINA. Innymi słowami nie można nazwać dzisiejszej "rozprawy" przed tzw. "Trybunałem Konstytucyjnym" w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Najpierw w skrócie przedstawione zostały powody, z jakich ustawa represyjna trafiła do "TK". Następnie poseł PiS Arkadiusz Mularczyk przedstawił stanowisko Sejmu RP (a raczej stanowisko pisowskiej większości sejmowej) w części sprzeczne ze stanowiskiem sejmowej Komisji Ustawodawczej, po czym przedstawiciel Prokuratora Generalnego (prok. Robert Hernand) powtórzył brednie z opinii przesłanej do "TK" w tej sprawie. Następnie "Prezes TK" Julia Przyłębska ogłosiła 10 min. przerwę w rozprawie, która niespodziewanie i bez żadnego uzasadnienia została przedłużona do (uwaga!) 18 sierpnia br. Jaki "trybunał" taka "rozprawa"

 • sprawy emerytalne

USTAWA REPRESYJNA W TK -
ROZPRAWA 15 LIPCA 2020 r. o 11:00

Informujemy, że w dniu dzisiejszym na adres Przewodniczącego FSSM RP wpłynął mail następującej treści:

"Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że rozprawa w sprawie o sygn. P 4/18, w dniu 15 lipca 2020 r., odbędzie się z udziałem uczestników postępowania, a jej przebieg będzie transmitowany w Internecie.
Niemniej ze względu na panującą pandemię wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przewodniczący składu orzekającego zarządził rozpoznanie sprawy bez osobistego udziału publiczności.
W konsekwencji uprzejmie informuję, że Państwa osobisty udział w rozprawie nie będzie możliwy.
Łączę wyrazy szacunku

Bartosz Skwara
Kierownik Sekretariatu
Biura Służby Prawnej
Trybunału Konstytucyjnego"

 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2020

"CO KAŻDY POLAK WIEDZIEĆ POWINIEN" - LIST DO REDAKTORA KONRADA PIASECKIEGO

O tym, jakim naprawdę aktem bezprawia jest ustawa represyjna wiedzą w Polsce głównie ci, których ona dotknęła i ich rodziny oraz ci, którzy się z nią zetknęli i rozumieją jakie zasady prawa powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawnym. Dlatego doskonale wiedzą to przede wszystkim konstytucjonaliści i prawnicy, a ci z nich, którzy dziś twierdzą, że jest ona „aktem sprawiedliwości społecznej”, naszym zdaniem, czynią to wyłącznie z pobudek politycznych i pozaprawnych. Wiedzą to także nieliczni niestety politycy i dziennikarze. Natomiast wiedzę znacznej części polskiego społeczeństwa ukształtowała kłamliwa argumentacja autorów tej „ustawy”, propagowana w mediach podporządkowanych i sprzyjających obecnej władzy.
I właśnie wiedzą na tym poziomie wykazał się redaktor TVN24 Pan Konrad Piasecki w trakcie rozmowy z Kandydatem na Urząd Prezydenta RP – Robertem Biedroniem w dn. 23 bm. Dlatego postanowiliśmy tę jego „wiedzę” pogłębić, wysyłając do niego swoiste „vademecum” informacji na temat ustawy represyjnej. Jego lekturę polecamy nie tylko Panu Piaseckiemu, ale wszystkim, którzy kiedykolwiek mają zamiar wypowiadać się publicznie na ten temat.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 16 czerwca 2020

ODPRAWY CYWILNE RÓWNIEŻ DLA EMERYTÓW MUNDUROWYCH

Tym emerytom, którzy pracowali i na skutek niekorzystnych dla pracowników regulacji prawnych, wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, stracili pracę, polecamy lekturę dzisiejszej Informacji Prawnej, przygotowanej przez mec. Aleksandrę Karnicką.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 15 czerwca 2020

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE PRZED WSA

Dziś kolejna Informacja Prawna, w której piszemy o postępowaniu uproszczonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach ze skarg na decyzje Ministra SWiA podjęte w trybie art. 8a ustawy represyjnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 10 czerwca 2020

ZASKARŻENIE ODMOWY PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

W dzisiejszej Informacji Prawnej o możliwości zaskarżenia do sądu apelacyjnego postanowienia sądu okręgowego o odmowie podjęcie zawieszonego postępowania w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER.

 • sprawy emerytalne
 • 8 czerwca 2020

NAPISALIŚMY DO J.F.L. AGUILARA

Choć zapewne wiele osób uważa, że pisanie w sprawie ustawy represyjnej do szefów i członków różnych instytucji UE nie przyniesie żadnych efektów, to naszym zdaniem,  zdecydowanie gorsze byłoby milczenie. I dopóki Polska będzie członkiem UE, a prawo unijne będzie obowiązującym, dopóty będziemy  w tej sprawie pisać, pisać i jeszcze raz – pisać!
Tym razem napisaliśmy do Juana Fernando Lópeza Aguilara, Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE i autora przygotowywanego  raportu KE dot. praworządności w Polsce. Uważamy, że ta „ustawa”, w połączeniu z faktyczną likwidacją trójpodziału władzy w Polsce, jest najjaskrawszym przykładem łamania standardów praworządności, w tym praw człowieka i obywatela, do jakich dopuściły się obecne polskie władze i, jako taka, powinna się znaleźć w tym raporcie.

 • sprawy emerytalne
 • 25 maja 2020

TK PONOWNIE PRZESUWA ROZPRAWĘ

Naszą informację z 7 maja o przesunięciu przez TK na 2 czerwca br. terminu rozprawy w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją, zakończyliśmy pytaniem: "Czy po raz ostatni?". Niestety okazało się ono "prorocze", bowiem TK kolejny raz zmienił termin rozprawy - na 15 lipca br. godz. 11:00.  
Nasze pytanie więc wciąż pozostaje aktualne.

 • sprawy emerytalne
 • 7 maja 2020

ROZPRAWA W TK ZNÓW PRZESUNIĘTA

Po raz kolejny przesunięty został termin rozprawy w "Trybunale Konstytucyjnym" w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją. Tym razem wyznaczony został na 2 czerwca br. o godz. 11:00. Czy po raz ostatni?

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved