• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

INTERPELACJE I ZAPYTANIA POSELSKIE


2017.11.02. INTERPELACJA nr 16881 - Poseł Piotr Misiło (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
ODPOWIEDŹ - BRAK


2017.10.19. INTERPELACJA nr 16564 posłów .Nowoczesnej do MRPiPS oraz MSWiA 
w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"
2017.11.09 ODPOWIEDŹ MRPiPS NA INTERPELACJĘ nr 16564
ODPOWIEDŹ MSWiA- BRAK


2017.10.12. INTERPELACJA nr 16323 posłów .Nowoczesnej do MSWiA
w sprawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną
ODPOWIEDŹ - BRAK


2017.09.07 INTERPELACJA 15361 posłów .Nowoczesnej do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.11.07. ODPOWIEDŹ MSWiA NA INTERPELACJĘ NR 15361


2017.05.03 INTERPELACJA 12767 Posłanka Joanna Schmidt (.Nowoczesna) do MON
w sprawie odebrania Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich oraz degradacji innych wojskowych z czasów PRL
2017.09.14 ODPOWIEDŻ MON NA INTERPELACJĘ 12767


2017.04.07 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do MSWiA
w spr. art.8a ustawy z 16.12.2016 r.


2017.01,27. INTERPELACJA 9699 Posłanka Joanna Frydrych (PO) do MSWiA.
w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
2017.03.02. ODPOWIEDŹ MSWIA NA INTERPELACJĘ 9699


2017.01.12. ZAPYTANIE 1947 Poseł Artur Gierada (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.03.29 ODPOWIEDŹ MSWiA NA ZAPYTANIE 1947


 

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved