• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 7 kwietnia 2020

SĄDY W CZASIE EPIDEMII

Pani mecenas Aleksandra Karnicka przesłała nam krótkie podsumowanie tematów najczęściej poruszanych przez emerytów mundurowych podczas dyżurów telefonicznych prowadzonych aktualnie przez jej Kancelarię Prawną w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 2 kwietnia 2020

JAK PRZENIEŚĆ SPRAWĘ Z SO W WARSZAWIE DO INNEGO? ANEKS!

Po opublikowaniu przez nas w dn 23 sytycznia br. Komunikatu dot. możliwości przekazywania spraw przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie, do innych sądów okręgowych w Kraju, niektórzy z naszych Czytelników wyrazili wątpliwości, czy w przypadku zawieszenia postępowań w ich sprawach „Wniosek o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względów celowościowych” może być skuteczny. Niniejszy aneks powinien owe wątpliwości rozwiać.

 • sprawy emerytalne
 • 1 kwietnia 2020

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY PONOWNIE!

Na stronie internetowej "Trybunału Konstytucyjnego" opublikowana została informacja o ponowmnym przesusięciu terminu posiedzenia w sprawie pytań SO w Warszawie o zgodność z Konstytucją niektórych zapisów ustawy represyjnej. Nowy termin został wyznaczony na 19 maja 2020 r.

 • sprawy emerytalne
 • 1 kwietnia 2020

NASZ "DONOS" NA PRAWORZĄDNOŚĆ W POLSCE TRAFIŁ DO KOMISJI ds. PETYCJI PE

Informujemy, że nasze pisma, wysłane 6 lutego br. do przewodniczących PE i KE, zostały przekazane do Komisji ds. Petycji Parlamentu Europejskiego. Teraz czekamy na jej decyzję.

 • sprawy emerytalne
 • 27 marca 2020

APEL DO PREZESA IPiUS SN

Rozumiemy oczywiście, że w związku z epidemią koronawirusa w Polsce większość instytucji zdecydowanie ograniczyła swoje funkcjonowanie. Jednakże uważamy, że wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących osób starszych, szczególnie narażonych na zabójcze działanie koronawirusa, absolutnie nie powinien zwlekać z orzekaniem. Dlatego wystąpiliśmy z Apelem do Pana Sędziego SN Józefa Iwulskiego, Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o jak najszybsze podjęcie działań w celu rozpoznania sprawy mającej fundamentalne znaczenie dla kilkudziesięciu tysięcy osób poszkodowanych ustawą represyjną, czyli rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, poza kolejnością wpływu, nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 26 marca 2020

ART. 8A OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU?

Co mogą jeszcze zrobić osoby, które nie złożyły w terminie odwołania od decyzji Dyrektora ZER, a co byłoby prawnie skuteczne?  Niestety prawie nic. Jedyną drogą prawną prowadzącą do przywrócenia emerytury lub renty jest skorzystanie z możliwości jakie daje (chociażby teoretycznie) art. 8a policyjnej ustawy emerytalnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 22 marca 2020

NASTĘPSTWO PRAWNE

W dzisiejszej Informacj Prawnej wyjaśniamy, że śmierć osoby represjonowanej wcale nie musi oznaczać końca postępowania sądowego w jej sprawie odwoławczej przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury/renty policyjnej lub renty rodzinnej. 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 12 marca 2020

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY!

Wczoraj otrzymaliśmy z "Trybunału Konstytucyjnego" informację o przesunięciu terminu rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2019 r. godz.11:00.
Ponieważ przyczyn przesunięcia nie podano, zastanawia nas, czy jest ono związane z zagrożeniem "koranawirusem", czy też " Prezeska TK" ma problem z "przekonaniem" większości sędziów, by ocenili tę "ustawę" zgodnie z wolą "Nowogrodzkiej"? Tak, czy owak, wyznaczony termin może nie być ostatecznym.

 • sprawy emerytalne
 • 9 marca 2020

TK ODPOWIEDZIAŁ NA NASZE PYTANIE!

Dzisiejszy "Trybunał Konstytucyjny", to tak ważna instytucja, że ani ustawowe, ani zwyczajowo-grzecznościowe terminy udzielania odpowiedzi na pytania zwykłych obywateli go nie obowiązują. I tak, odpowiedzi "Prezeski TK" na pytanie FSSM RP o termin wyznaczenia rozprawy dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP, zadane w styczniu 2019 r. doczekaliśmy się po ponad roku(!). Komentarz jest tu chyba zbędny.

 • sprawy emerytalne
 • 2 marca 2020

SPODZIEWAJMY SIĘ MEDIALNEJ NAGONKI

Nasze przypuszczenia niestety się sprawdzają. Data 17 marca 2020 r., kiedy to Trybunał Konstytucyjny ma odpowiedzieć na pytania SO w Warszawie dot. zgodności z Konstytucją RP części przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. nie została wybrana przypadkowo. To sam środek kampanii w wyborach prezydenckich 2020 r., a wygląda na to, że PiS postanowił, by odebranie (obniżenie) świadczeń emerytalno-rentowych byłym funkcjonariuszom służb mundurowych i ich rodzinom, było jej istotnym elementem. Dowodem na to jest wystąpienie „Prezydenta” Andrzeja D. 15 lutego br. podczas warszawskiej konwencji inaugurującej jego kampanię wyborczą, które w części dotyczyło ustawy represyjnej. Wg nas stanowi ono ewidentną „sugestię” dla „Trybunału Konstytucyjnego”, co do kierunku rozstrzygnięcia.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved