• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2018

JANUSZ ZEMKE W PE O SYTUACJI ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W POLSCE

W dniu wczorajszym w Parlamencie Europejskim w Brukseli, europoseł SLD Janusz Zemke wziął udział w publicznym wysłuchaniu nt. praw żołnierzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W swoim wystąpieniu poruszył sprawy dyskryminowania w Polsce żołnierzy i funkcjonariuszy ze względu na fakt pełnienia przez nich służby przed 1990 rokiem oraz ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
Więcej na stronie www.zemke.pl

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2018

MINISTER HENRYK MAJEWSKI NIE PRÓŻNUJE

Minister Henryk Majewski nie ustaje w walce o przywrócenie swoim dawnym podwładnym bezprawnie odebranych świadczeń emerytalno-rentowych i niedawno wystąpił w tej sprawie z pismem do Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – p. Marianne Thysen, która z ramienia Komisji Europejskiej analizuje sytuację byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa w Polsce.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 14 maja 2018

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI WALORYZACYJNYCH?

Obserwujemy, szczególnie na portalach społecznościowych, niepewność wśród osób represjonowanych, które otrzymały już decyzje Dyrektora ZER o waloryzacji emerytury lub renty i mają dylemat, czy zasadnym jest odwołanie się od takiej decyzji? Odniesiemy się do tego problemu, ale już teraz chcielibyśmy stwierdzić, że zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii jest trudne.

 • sprawy emerytalne
 • 5 maja 2018

INTERPELACJA POSELSKA 19897

Interpelacja nr 19879 z 19 lutego 2018 r. posła Witolda Zembaczyńskiego (.Nowoczesna) w sprawie niektórych przepisów tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawiera 5 pytań, na które 29 marca 2018 r. odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. 
Wprawdzie z zasady mieliśmy przedstawiać suche fakty, a ich ocenę pozostawiać naszym czytelnikom, ale wystąpień naszego "ulubieńca" nie da się niestety pozostawić bez komentarza. Dlatego poniekąd "musimy" się odnieść do odpowiedzi ministra Zielińskiego na zadane w tej Interpelacji pytania.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 24 kwietnia 2014

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM SKARŻĄCEGO?

W dzisiejszej Informacji Prawnej odpowiadamy na pytanie "Kto może być pełnomocnikiem w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej/renty policyjnej/renty rodzinnej?". 

 • sprawy emerytalne
 • 12 kwietnia 2018

PREZYDENT KOMOROWSKI SPOTKAŁ SIĘ Z REPRESJONOWANYMI

W dniu 23 marca 2018 r. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z przedstawicielami szczególnej grupy osób skrzywdzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. - inwalidów, wdów, żon i matek osób niepełnosprawnych.
 

 • sprawy emerytalne
 • 12 kwietnia 2018

NA PISMO EUROPOSŁÓW SLD ODPOWIEDZIAŁ TAKŻE DYREKTOR FRA

Po Przewodniczącym Komisji Europejskiej J-C. Junckerze, na pismo Europosłów SLD odpowiedział także Dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) – Michael O'Flaherty, o czym poinformował na swojej stronie internetowej Janusz Zemke.

 • sprawy emerytalne
 • 11 kwietnia 2018

NADGORLIWCY Z IPN POPEŁNIAJĄ BŁĘDY!

W informacji prawnej z 14 września 2017 r. pt. "HISTORIA SŁUŻBY WG IPN" zaproponowaliśmy osobom mającym wątpliwości, co do zasadności zakwalifikowania ich pod przepisy ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. występowanie do Dyrektora ZER MSWiA o udostępnienie Informacji IPN, stanowiącej podstawę tej kwalifikacji i zamieściliśmy wzór takiego wystąpienia. Pisaliśmy, że "Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA". Okazało się, że nie tylko.
Otóż jeden (a może i więcej) z b. funkcjonariuszy, któremu ZER obniżył emeryturę, wystąpił bezpośrednio do IPN o wyjaśnienie powodu bezpodstawnego zakwalifikowania go w szeregi pełniących służbę na rzecz "totalitarnego państwa" (szczegóły dalej). IPN sprawę zbadał i ...przyznał się do błędu!.
Informację podajemy za Olsztyńskim Biuletynem Informacyjnym ZW SEiRP (OBI) nr 3(95)2018.

 • sprawy emerytalne
 • 5 kwietnia 2018

SZEF KE ODPOWIEDZIAŁ EUROPOSŁOM SLD

Niedawno Europosłowie SLD Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke wystosowali do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego piśmo, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną (pisaliśmy o tym TUTAJ)  Właśnie odpowiedział na nie Jean-Claude JUNCKER – Przewodniczący Komisji Europejskiej informując, że Komisja zbada sprawę obcięcia emerytur mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 5 kwietnia 2018

USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ? cd.

Koleżanki i Koledzy! Przegraliśmy bitwę, nie wojnę. Przegraliśmy, gdyż druga strona nie przestrzega żadnych zasad a kłamstwo i obłuda stały się jej orężem. Wygramy, jeżeli wykażemy się jednością, determinacją i wiarą w końcowy sukces. O naszym zwycięstwie nie zadecyduje pojedyncza wygrana, lecz ciąg zdarzeń, które sami musimy kreować korzystając z poparcia naszych przyjaciół i sprzymierzeńców. Powtórzmy za Wojciechem Młynarskim: „Jeszcze w zielone gramy” .
Tak więc dalej robimy swoje!

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved