• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Sprawy emerytalne


 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 20 lipca 2017

KOMUNIKAT ZESPOŁU PRAWNEGO

Szanowni Państwo,
Dziękujemy tym wszystkim, którzy zgłosili do nas fakt otrzymania decyzji na nowo ustalającej wysokość świadczenie emerytalnego/rentowego. W tej chwili dalsze informacje dotyczące faktu otrzymania decyzji nie są nam potrzebne. W związku z tym prosimy o nie przysyłanie e-maili w tej sprawie.
Nadal podtrzymujemy prośbę o niezwłocznym poinformowaniu Federacji na adres decyzje.zer.@fssm.pl o wyznaczonych terminach rozpraw.
Uzyskaliśmy informacje, że ZER MSW przesyła już odwołania do SO w Warszawie.
              Zespół Prawny FSSM RP
 • sprawy emerytalne
 • 11 lipca 2017

GEN. ADAM RAPACKI W ONET.TV

"Ta ustawa, tzw. ustawa dezubekizacyjna, jest jednym wielkim kłamstwem. Ja myślę, że nawet posłowie PiS-u głosujący nad nią, nie wiedzieli, co przegłosowali. Ta ustawa dotyka ludzi, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, podpisali kontrakt z państwem na służbę, przeszli na służbę do policji, służb specjalnych. Żyli przez te dwadzieścia pięć lat w wolnej Polsce i dzisiaj mówi się tym ludziom, że ich emerytura nie może być wyższa, niż 1700 zł. Ta ustawa doprowadziła do tego, że lepiej potraktowani zostali zabójcy, bo zabójcom siedzącym w zakładach karnych liczy się 0,7% za każdy rok pobytu w zakładzie karnym. Natomiast funkcjonariuszom, którzy służyli, tak, jak to nazwano, "państwu totalitarnemu", nic się nie należy, czyli zero. Czyli – zabójcy są lepiej traktowani, niż ludzie, którzy służyli w wolnej Polsce."
Link do wywiadu znajduje się na naszej stronie głównej w zakładce Na skróty / W prasie i internecie.

 

 • sprawy emerytalne
 • 7 lipca 2017

Z OSTATNIEJ CHWILI

Wyemitowany wczoraj na kanale PolsatNews2 program "Prawy do Lewego, Lewy do Prawego", w którym red. Witold Jurasz rozmawiał nt. represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. z gen. Mieczysławem Bieńkiem i ppłk. Włodzimierzem Sokołowskim vel Vincentem. V. Severskim jest już dostępny na stronie www.polsatnews.pl
Jednocześnie informujemy, że link do tego programu znajduje się na naszej stronie głównej w zakładce Na skróty / W prasie i internecie. Tam też zamieszczamy i będziemy zamieszczać linki do wywiadów i artykułów ukazujących się nie tylko w sieci.

 • sprawy emerytalne, artykuł
 • 6 lipca 2017

NIE WIEDZĄ, CO CZYNIĄ

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” – to tekst ślubowania, które składają parlamentarzyści na początku każdej kadencji. 
A jak się z tego ślubowania wywiązują? 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 6 lipca 2017

INFORMUJCIE NAS O TERMINACH ROZPRAW

W związku z zamiarem monitorowania przez Federację przebiegu procesów sądowych w sprawie obniżenia świadczeń na podstawie ustawy represyjnej, zwracamy się z prośbą do wszystkich emerytów/rencistów, którzy wnieśli odwołania od decyzji obniżających świadczenia, o przesyłanie do Federacji informacji o terminie wyznaczonych rozpraw sądowych. W informacji, którą należy wysłać na adres: decyzje.zer@fssm.pl prosimy podać imię i nazwisko, dzień, godzinę i nr sali, w której ma się odbyć rozprawa. Jednocześnie uprzedzamy wszystkich zainteresowanych, że planowany monitoring nie oznacza obecności na każdej rozprawie przedstawiciela Federacji. Uprzedzamy także, że na maile w tej sprawie Federacja nie będzie odpowiadać.
Zespół Prawny FSSM RP

 • sprawy emerytalne
 • 3 lipca 2017

OPIS REGULACJI EMERYTALNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

W 2012 r. podczas prac nad Ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, rząd w uzasadnieniu projektu przedstawił ciekawe dane. 

 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2017

PYTAMY PREZESA IPN

Tym razem pytamy Prezesa IPN, na podstawie jakich dokumentów, z których treści wynikałoby, że na Zarząd Łączności i jego terenowe odpowiedniki, nałożono obowiązek wykonywania czynności operacyjno-technicznych, niezbędnych w działalnsci Słuzby Bezpieczeństwa, przez co zaliczono go do zamkniętego katalogu służb bezpieczeństwa państwa, określonego w ustawie represyjnej z 16 grudnia 2016 r. , 
 

 • sprawy emerytalne
 • 23 czerwca 2017

KONFERENCJA W SEJMIE RP I APEL DO POSŁÓW

W dniu 12 czerwca w sejmie RP odbyła się, zorganizowana przez Koło Poselskie Unii Europejskich Demokratów wspólnie z naszym kolegą Leszkiem Sucholewskim, konferencja poświęcona rodzinom służb mundurowych,  Wzięli w niej udział m. innymi: poseł Michał Kamiński - Unia Europejskich Demokratów, posłanka Kornelia Wróblewska - partia "Nowoczesna ", poseł Jerzy Meysztowicz - partia "Nowoczesna ", senator Grzegorz Napieralski – niezrzeszony. Apel do posłów RP, odczytany na zakończenie konferencji, odbił się szerokim echem nie tylko w naszym środowisku, ale także wśród parlamentarzystów i społeczeństwa.
(Relacja z konferencji - YouTube)
(Relacja z konferencji - iTV Sejm - nie w każdej przeglądarce da się odtworzyć) 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 17 czerwca 2017

KOLEJNE OPINIE PRAWNE

W związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia sądów do rozpoznawania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy represyjnej, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej (w zakładce "Opinie prawne FSSM"), pakiet siedmiu opinii prawnych dotyczących możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy emerytalne
 • 6 czerwca 2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ

W związku z pojawieniem się na naszej stronie wzorów odwołań od decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe, do FSSM RP napływa dużo pytań z tym związanych. Na stronie głownej w oknie NA SKRÓTY / PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz w BIBLIOTECE zamieszczamy te najczęściej zadawane wraz z odpowiedziami na nie, które mogą ułatwić zainteresowanym odpowiednie posłużenie się wzorami odwołań. Lista będzie systematycznie uzupełniana.
Jednocześnie informujemy, że FSSM RP nie udziela porad prawnych.

 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved