• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 21 stycznia 2020

PIKIETA REPRESJONOWANYCH FUNKCJONARIUSZY
PONOWNIE STANĘŁA PRZED SO W WARSZAWIE

16 stycznia 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie ponownie stanęła pikieta członków Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Podjęli oni tym samym, przerwaną 16 grudnia ub.r. akcję protestacyjną przeciwko zawieszaniu przez ten i inne sądy w kraju spraw z odwołań b. żołnierzy i funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy emerytalne
 • 20 stycznia 2020

KOLEJNE OPINIE DO PROJEKTU USTAWY

Do Kancelarii Sejmu wpłynęły kolejne opinie do złożonego przez KP LEWICA projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (Druk nr 100). Są to opinie NSZZP, Prokuratorii Generalnej i ZUS.

 • sprawy emerytalne
 • 14 stycznia 2020

OPINIA SN DO POSELSKIEGO PROJEKTU ZMIANY USTAWY EMERYTALNEJ

Złożony w Sejmie RP 16 grudnia 2019 r. przez posłów KP LEWICA projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (Druk nr 100) został skierowany do prac w komisjach Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
8 stycznia br. do Kancelarii Sejmu wpłynęła opinia Sądu Najwyższego dot. ww. projektu.

 • sprawy emerytalne
 • 19 grudnia 2019

POSELSKI PROJEKT ZMIANY USTAWY EMERYTALNEJ

Wszyscy wiemy, że 16 grudnia 2019 r. w trzecią rocznicę "uchwalenia" ustawy represyjnej, przedstawiciele Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego NOWA LEWICA RAZEM złożyli w Kancelarii Sejmu RP poselski projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).
Nie wszyscy jednak znają jego treść, dlatego niniejszym go publikujemy.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 grudnia 2019

ZAWIESZENIA POSTĘPOWAŃ BEZ UZASADNIEŃ. CO ROBIĆ? - ANEKS

Wprowadzenie w Kodeksie Postępowania Cywilnego zmiany, umożliwiającej sądom wydawanie postanowień bez uzasadnień, które w założeniach (nie zakładamy tu złych intencji ustawodawcy) miało procedury sądowe uprościć i być może w wielu przypadkach uprościło, w naszych przypadkach (odwołań od decyzji Dyrektora ZER) przyniosło skutek odwrotny - procedurę skomplikowało i wydłużyło. Dziś musimy dodatkowo występować do sądów okręgowych o uzasadnienia postanowień  o zawieszeniu postępowań. Złożenie zażalenia bez odniesienia się do uzasadnienia postanowienia sądu o zawieszeniu postępowania jest bezskuteczne. Ci, którzy bezwiednie tak uczynili, mają jednak szansę na naprawienie tego błędu, występując do sądu okręgowego z wnioskami o przywrócenie terminu złożenia zażalenia i wydanie uzasadnienia do postanowienia o zawieszeniu postępowania.

 • sprawy emerytalne
 • 10 grudnia 2019

"APEL DO SĘDZIÓW" TRAFIŁ NA SĘDZIOWSKE BIURKA

Ninieszym informujemy, że nasz "Apel do sędziów", złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie przez pikietujących przed jego siedzibą członków ZBFSOP i Panią Posłankę Hannę Gill-Piątek (LEWICA), dotarł do adresatów.

 • sprawy emerytalne
 • 10 grudnia 2019

SOLIDARNI Z REPRESJONOWNYMI - KONFERENCJA W TORUNIU

Konferencja "SOLIDARNI Z REPRESJONOWANYMI", która odbyła sie 7 grudnia 2019 r. w Toruniu, to przykład współpracy FSSM RP z orgnizacjami pozarządowymi - w tym przypadku z organizacją Obywatelski Toruń.
Tego typu przedsięwzięcia mają wyjątkowy, edukacyjny charakter - służą informowaniu obywateli o bezprawności ustawy represyjnej i uświadomianiu im, jak marne są szanse zwykłego obywatela w walce o jego prawa z władzą, która przejęła kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości.
Relację wideo z tej Konferecji można obejrzeć TUTAJ.

 • sprawy emerytalne
 • 3 grudnia 2019

SOLIDARNI Z REPRESJONOWANYMI - TORUŃ, 7 GRUDNIA 2019

Obywatelski Toruń, Obywatele RP i Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zapraszają na Konferencję Obywatelską "SOLIDARNI Z REPRESJONOWANYMI", która odbędzie się w Toruniu 7 grudnia 2019 r. z udziałem represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy, przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, polityków, prawników, organizacji pozarządowych i zwykłych "szarych ludzi" zatroskanych stanem demokracji w Polsce.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 2 grudnia 2019

ZAWIESZENIA POSTĘPOWAŃ BEZ UZASADNIEŃ. CO ROBIĆ?

Odnotowaliśmy pierwsze przypadki doręczania przez sądy okręgowe (rozpatrujące sprawy z odwołań osób represjonowanych od decyzji dyrektora ZER) postanowień o zawieszeniu postępowań bez załączonych uzasadnień. Jest to działanie zgodne z prawem, ale problem w tym, że by złożyć w Sądzie Apelacyjnym skutecznie zażelenie na zawieszenie postępowania trzeba wiedzieć dlaczego zostało one zawieszone, czyli znać uzasadnienie decyzji sądu. W dzisiejszej Informacji Prawnej wyjaśniamy co zrobić w takiej sytuacji.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 listopada 2019

OPŁATY SĄDOWE - WYJAŚNIENIE

We wcześniejszych informacjach prawnych pisaliśmy o konieczności wnoszenia opłaty sądowej przy np. składaniu zażalenia do Sądu Apelacyjnego na zawieszenie postępowania przez Sąd Okręgowy. 
Dziś wyjaśniamy, dlaczego aktualnie sądy takiej opłaty nie pobierają.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved