• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 20 września 2017

ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Do FSSM kierowane są pytania dotyczącego różnych aspektów korzystania przez osoby objęte skutkami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z „dobrodziejstwa” art. 8a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Niniejszym odpowiadamy na najczęściej formułowane pytania:

 1. Czy jest jakiś termin na złożenie do Ministra wniosku z art. 8a?
 2. Czy od decyzji Ministra (wydanej ma podstawie art. 8a) będzie można się odwołać?
 3. Czy raz złożony wniosek zamyka możliwość ponownego złożenia wniosku do innego ministra, np. po zmianie rządu?
 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 14 września 2017

HISTORIA SŁUŻBY WG IPN

Decyzja ZER o obniżeniu emerytury / renty podejmowana jest na podstawie informacji z IPN. Tymczasem poszkodowana/y tak naprawdę nie wie, co ów dokument zawiera. A przecież w niektórych, zwłaszcza mniej oczywistych przypadkach, jego treść może mieć istotne znaczenie w sprawie - który okres służby spowodował zakwalifikowanie pod przepisy ustawy represyjnej ?
Dlatego proponujemy, by występować do ZERu o udostępnienie kopii informacji IPN, będącej podstawą wydania ww. decyzji. Wzór takiego pisma znajduje się TUTAJ (i w Bibliotece), a wszystkie potrzebne do jego wypełnienia informacje znajdziecie w otrzymanych z ZERu decyzjach.
Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 5 września 2017

CZY WYSTĘPOWAĆ O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI ZER ?

INFORMACJA ZASPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do FSSM, dotyczącymi skuteczności wniosku o „udzielenie skarżącemu, na czas trwającego postępowania, zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji Dyrektora ZER MSWiA”, informujemy:

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 2 września 2017

CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZER?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Jednym z najczęściej kierowanych do FSSM RP przez osoby objęte działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. jest pytanie:
Czy racjonalnym jest, w przypadku osób, które pełniły służbę do 1990 r., odwoływanie się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej (de facto o jej odebraniu), w sytuacji, gdy po roku 1990 dana osoba wykonywała pracę, za którą były odprowadzane obowiązkowe składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe), a w konsekwencji nabyła prawo do emerytury w systemie powszechnym (z ZUS lub KRUS) ?

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 30 sierpnia 2017

JAK ODPOWIEDZIEĆ NA PISMO SĄDU ?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął wysyłanie pierwszych pism sądowych, pad nazwą „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” zobowiązujących odwołujących się od decyzji  Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej, do ...

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 25 sierpnia 2017

UZUPEŁNIENIE TREŚCI ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER OBNIŻAJĄCYCH EMERYTURY / RENTY

W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in zmianę art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).  Aktualna treść ww. art. 33 ustawy emerytalnej stworzyła nowe możliwości zakwestionowania decyzji emerytalnych/rentowych Dyrektora ZER MSWiA.
W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby, które po otrzymaniu decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, zamierzają złożyć odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, w oparciu o odpowiedni wzór opublikowany na stronie internetowej FSSM RP, o możliwości jego uzupełnienia.
Osoby, które już wysłały odwołania, będą je mogły uzupełnić bezpośrednio w Sądzie (po otrzymaniu zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Sądu, gdzie podana będzie sygnatura akt sprawy), korzystając z przygotowanego przez nas wzoru uzupełnenia.

 • sprawy emerytalne
 • 25 sierpnia 2015

APEL "NIE MOŻEMY MILCZEĆ" W WIADOMOŚCIACH TVP

Spodziewaliśmy się, że na Apel „Nie możemy milczeć”, podpisany przez część byłych szefów służb bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej i wielu znanych prawników i dziennikarzy, opublikowany m.in. na naszej stronie internetowej, odpowie Pani Premier B. Szydło, Minister M. Błaszczak czy ktokolwiek inny z rządu czy partii rządzącej. Jednak sądząc po reakcji mediów „reżimowych” na Apel, na taką odpowiedź liczyć nie możemy.

 • sprawy emerytalne
 • 22 sierpnia 2017

"NIE MOŻEMY MILCZEĆ"

Byli szefowie służb specjalnych, MSW, prawnicy oraz dziennikarze wzywają rząd do wstrzymania wprowadzania w życie represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. "przynajmniej wobec osób chorych i w podeszłym wieku". To reakcja na kolejne przypadki samobójstw i śmierci emerytowanych funkcjonariuszy, którym obniżono świadczenia.

 • sprawy emerytalne
 • 17 sierpnia 2017

OŚWIADCZENIE ANDRZEJA MILCZANOWSKIEGO

My, byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa państwa z okresu PRLu, z ogromną dumą i wzruszeniem prezentujemy krytyczne oświadczenie Pana Andrzeja Milczanowskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych w latach 1992-1995, w sprawie represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r.
Jest ono dla nas tym ważniejsze, że pada z ust osoby, która niesprawiedliwość zawsze nazywała po imieniu, tak samo w okresie PRLu, jak i teraz. Nigdy, nie zważając na konsekwencje więzienia (wówczas), czy ostracyzm i hejt ze strony części społeczeństwa otumanionego propagandą władzy (teraz), nie bała się i nie boi prezentować swoich poglądów. I dziś nie musi wstydzić się ani jednego dnia swojego życia.
A my z dumą możemy powiedzieć, że byliśmy podwładnymi kogoś, kto prawdziwie zasłużył na miano PRZEŁOŻONEGO, który był i jest z nami na dobre i na złe
Część byłych i obecnych komendantów i szefów służb odcina się od nas. Milczy. A przecież służyliśmy razem przez wiele lat. Wówczas nie byliśmy dla nich "oprawcami" czy "zbrodniarzami", tylko kolegami z doświadczeniem, a często nawet - mentorami. Teraz na nasz widok spuszczają wzrok. 
Panowie oficerowie – uczcie się honoru i odwagi od cywila, Pana Andrzeja Milczanowskiego!

 

 • sprawy emerytalne
 • 2 sierpnia 2017

DO EMERYTÓW WOJSKOWYCH

Wiemy wszyscy, że 5 grudnia 2016 r. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu  Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Dotyczy on obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych. W sensie legislacyjnym jest on wiernym odwzorowaniem uchwalonej 16 grudnia 2016 r. ustawy represyjnej obejmującej policjantów i funkcjonariuszy służb ochrony państwa i niesie za sobą analogiczne skutki.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved