• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


 • sprawy emerytalne
 • 4 stycznia 2018

WAŻNE DLA NAS POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

Przedstawiamy informację (analizę) dot. sytuacji prawnej, która powstała w związku z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu Postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa w sprawie 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r. Sprawa jest istotna także dla nas i to z dwóch powodów. Po piewrwsze, dotyczy posiedzenia Sejmu, na którym, poza budżetem na rok 2017, uchwalono również ustawę represyjną. Po drugie, co jest równie ważne (a może nawet ważniejsze), pokazuje, że mimo upolitycznienia sądów, "wrzasku" polityków obozu władzy i nagonki mediów im sprzyjających, sędziowie - mamy nadzieję, że wszyscy - pozostają wierni prawu i własnemu sumieniu.

 • sprawy emerytalne,
 • 20 grudnia 2017

"GORSZY SORT" NIECH NIE LICZY NA UCZCIWE TRAKTOWANIE

Tego, jak pogardliwy jest stosunek obecnej władzy i partii, z której się ona wywodzi, do prawa i obywateli nie godzących się z ich poltyką i działaniami, czytelnikom naszej strony nie musimy tłumaczyć. Jego oczywistym przejawem było uchwalenie ustawy represyjnej. I nie wystarczyło samo jej uchwalenie, by zademonstrować to, na co mogą liczyć w "państwie PiS" obywatele "gorszego sortu". W tej sprawie napędzany kłamliwą propagandą przemysł pogardy pracuje nadal pełną parą. Rząd miał 10 miesięcy na to, by zapewnić odpowiednie "siły i środki" na jej szybkie i sprawne wprowadzenie w życie. I owszem, zapewnił, ale wyłacznie na wprowadzenie części represyjnej. Procedury odwoławcze, albo nie są realizowane w ogóle (tryb. art. 8a), albo zdecydowanie zbyt opieszale (odwołania do sądu). A przecież rzecz tyczy życia tysięcy obywateli.
Ale, że są to obywatele "gorszego sortu", to...


Zgodnie z zapowiedzą, prezentujemy komentarz odpowiedzi Dyrektora ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br.

 

 • sprawy emerytalne,
 • 14 grudnia 2017

ODPOWIEDŹ ZER NA WYSTĄPIENIE FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Dyrektora ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br. Na merytoryczny komentarz będziecie musieli poczekać do przyszłego tygodnia ponieważ dziś, na gorąco, po lekturze tego pisma, cisną nam się na usta wyłącznie słowa nienadające się do publikacji. Musimy nieco ochłonąć.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 12 grudnia 2017

DLACZEGO SĄD OKRĘGOWY WYZNACZA NAM RÓŻNE TERMINY NA USTOSUNKOWANIE SIĘ DO STANOWISKA ZER W SPRAWIE ODWOŁAŃ ?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Ci z nas, którzy otrzymali już z Sądu Okręgowego w Warszawie pismo, najczęściej zatytułowane jako „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” i zobowiązujące odwołującego się do „zajęcia stanowiska w sprawie”, tj. odniesienia się do odpowiedzi pozwanego (Dyrektora ZER) na nasze odwołanie, zastanawiają się dlaczego wskazane przez Sąd terminy bywają różne. Niektórzy zostają zobowiązani do zajęcia stanowiska i złożenia wszelkich wniosków dowodowych (pod groźbą ich pominięcia) w terminie 14 dni, inni - 21 dni, a jeszcze inni - nawet 30 dni. Dlaczego ?

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 7 grudnia 2017

WNIOSEK W TRYBIE ART. 8a A ODWOŁANIE DO SĄDU

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Wyjaśniamy jakie znaczenie dla terminu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy odwołania od Decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) może mieć wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 8a ustawy z dn. 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).

 • sprawy emerytalne,
 • 1 grudnia 2017

PODPOWIADAMY JAK MOŻNA PRZYPOMNIEĆ BŁASZCZAKOWI O JEGO OBOWIĄZKACH

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
W związku z wyrokiem WSA w Warszawie (II SAB/Wa 202/17) z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi na bezczynność MSWiA w przedmiocie rozpoznania wniosku skierowanego do niego na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej, do FSSM RP wpłynęło sporo próśb o przybliżenie prawnych aspektów wnoszenia tego typu spraw. Wszystkim zainteresowanym podpowiadamy więc, jak można przypomnieć Błaszczakowi, że sprawowanie urzędu, to nie tylko polityczno-propagandowe rozgrywki ale przede wszystkim obowiązki wobec obywateli, którymi nadal jesteśmy. Tego nas jeszcze nie pozbawił.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 29 listopada 2017

JEŻELI NIE MUSISZ, NIE PŁAĆ HARACZU NA "PAŃSTWOWE" MEDIA

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Potwierdzamy prawdziwość krążących od pewnego czasu informacji dotyczących możliwości zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników RTV przez znaczną część emerytów i rencistów służb mundurowych objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., z uwagi na wiek i wysokość zmniejszonego świadczenia emerytalnego. 

 • sprawy emerytalne,
 • 14 listopada 2017

INTERPELACJE POSŁÓW .NOWOCZESNEJ

Posłowie .Nowoczesnej "nie zasypiają gruszek w popiele". W ostatnim czasie, w sprawie represyjnej ustawy emerytalnej, wystosowali 3 interpelacje do przedstawicieli rządu :
- 2017.10.12. INTERPELACJA nr 16323 do MSWiA w sprawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną
- 2017.10.19. INTERPELACJA nr 16564 do MRPiPS oraz MSWiA w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"
- 2017.11.02. INTERPELACJA nr 16881 do MSWiA w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej. (tryb art. 8a ustawy - przyp.red.)
Z ciekawością oczekujemy na odpowiedzi na nie, będąc świeżo po lekturze Odpowiedzi Wiceministra Zielińskiego z 7 listopada 2017 r. na INTERPELACJE 15361 posłów .Nowoczesnej do MSWiA w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, której nie mogliśmy pozostawić bez komentarza...
 

 • sprawy emerytalne
 • 8 listopada 2017

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER

W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de facto obniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił liub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 30 dni.

 • sprawy emerytalne,
 • 30 października 2017

.NOWOCZESNA DEKLARUJE WSPARCIE DLA POSZKODOWANYCH REPRESYJNĄ USTAWĄ EMERYTALNĄ

Informujemy, że .Nowoczesna, obok aktywnego uczestnictwa w zbieraniu podpisów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, prowadzi akcję „wsparcia dla osób niesprawiedliwie poszkodowanych zmianą ustawy o świadczeniach służb mundurowych”. Wszyscy, którzy w wyniku wejścia w życie przepisów tej ustawy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, mogą zgłaszać się do biur poselskich, struktur terenowych a nawet bezpośrednio do każdego z posłów tej partii o pomoc w rozwiązaniu różnych zaistniałych problemów.
Kontakty do biur poselskich znajdują się na stronie internetowej Sejmu w danych konkretnego posła (należy w wyszukiwarce na stronie wpisać „nowoczesna”, a następnie wybrać pozycję „Posłowie”),

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved