• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS - ANEKS

Niniejszy aneks stanowi odpowiedź na pytanie, które padło na naszym profilu facebookowym NiezaSŁUŻYLIŚMY w związku z informacją prawną pt. "Zawieszenie emerytury z ZER na rzecz emerytury z ZUS" - czy oby na pewno, w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i emerytury mundurowej, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle?  

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS

Obserwujemy w pełni zrozumiałe zainteresowanie Koleżanek i Kolegów ewentualnym zawieszeniem pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego, otrzymywanego dotychczas w ramach zaopatrzenia emerytalnego z ZER MSWiA na rzecz prawa do emerytury lub renty z ZUS. W związku z tym przedstawiamy zasadnicze elementy strony formalno-prawnej tego zagadnienia, jak my je widzimy, oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby pomysł ten był możliwy do zrealizowania. 

 • sprawy emerytalne
 • 8 lipca 2019

RAPORT RPO ZA ROK 2018

17 czerwca 2019 r. opublikowana została "Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018". Obszerność materiału świadczy o tym, jak ogromną pracę wykonuje Biuro RPO i On sam, ale niestety pokazuje również, jak daleko jest Polsce do państwa prawa.
I choć oczywiście warto się zapoznać z całą Informacją, my publikujemy jedynie fragment bezpośrednio dotyczący środowiska emerytów służb mundurowych, czyli dotyczący sprawy ustawy represyjnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 30 czerwca 2019

JESTEŚ REPRESJONOWANYM I SO ZAWIESIŁ TWOJĄ SPRAWĘ? MASZ PRAWO DO SKARGI!

Uważamy, że sądy okręgowe w kraju, nie orzekając bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP w sprawach z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających byłym funkcjonariuszom emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej, a zawieszając je do bliżej niokreślonego w czasie i wątpliwego prawnie rozstrzygnięcia przez "Trybunał Konstytucyjny" zgodności z Konstytucją jej kwestionowanych zapisów, łamią Art. 45 Konstytucji stanowiący, że każdy obywatel RP ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego represjonowani nie powinni biernie poddawać się takiemu działaniu sądów i występować ze skargami na nie. Wzory takich skarg znajdziecie w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy emerytalne
 • 12 czerwca 2019

STANOWISKO RPO W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Przedwczoraj Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało Stanowisko RPO w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL, w którym czytamy, że opowiada się on za tym by sędziowie sądów okręgowych podejmowali się orzekania w sprawach z odwołań od decyzji ZER nie czekając na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów uistawy represyjnej, który jeśli wydany zostanie w planowanym składzie tj. z udziałem tzw. "sedziów dublerów", nie będzie miał mocy prawnej.

 • sprawy emerytalne
 • 3 czerwca 2019

CZY REPRESJONOWANI FAKTYCZNIE ODZYSKUJĄ ŚWIADCZENIA?

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje mogące sugerować, zwłaszcza osobom mniej zorientowanym w temacie, że w sprawie ustawy represyjnej „coś drgnęło” i poszkodowani nią byli funkcjonariusze „masowo” odzyskują utracone świadczenia emerytalno-rentowe. 
To oczywiście nieprawda, biorąc pod uwagę, że pełne świadczenia odzyskało (jak dotąd) mniej niż 1% represjonowanych.

 • sprawy emerytalne
 • 22 maja 2019

PONAWIAMY APEL DO SĘDZIÓW SĄDÓW OKRĘGOWYCH

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją czeka w „Trybunale Konstytucyjnym” na rozpatrzenie już 16 miesięcy. Nieważne są powody, dla których Prezes TK dopuszcza się zaniechania w sprawie tak istotnej dla egzystencji prawie 50 tys. polskich obywateli (o tym być może napiszemy wkrótce). Ważne jest, że ci bezprawnie pozbawieni środków do życia obywatele (zwłaszcza ci najstarsi, z najdłuższym stażem służby przed 1990 r.), dziś często żyją i umierają w nędzy. Ważne jest, że ci praworządni obywatele Polski (wszak żaden z nich nigdy nie był sądzony i skazany za łamanie prawa w służbie) są dziś pozbawiani prawa do sądu, gwarantowanego im Konstytucją.
Dlatego ponownie apelujemy do sędziów sądów okręgowych w Polsce.

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2019

INFORMACJA DYREKTORA ZER W SPRAWIE ZBIEGU ŚWIADCZEŃ

Publikujemy wyjaśnienia Dyrektora ZER MSWiA w sprawie możliwości pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zamiast z ZER) przez osoby, które pozostawały w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i mają ustalone prawo do policyjnej emerytury lub renty na podst. ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,...

 • sprawy emerytalne
 • 15 maja 2019

SO W LUBLINIE PRZYWRÓCIŁ RENTĘ WOJCIECHOWI RACZUKOWI!

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił Decyzję Dyrektora ZER MSWiA, wydaną na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającą świadczenie rentowe Wojciechowi Raczukowi

 • sprawy emerytalne
 • 12 maja 2019

SO W LUBLINIE BĘDZIE ORZEKAŁ W SPRAWIE ODWOŁANIA OD DECYZJI ZER!

Uważni czytelnicy informacji zamieszczanych na naszej stronie zapewne zauważyli, że w nadchodzącym tygodniu, na środę – 15 maja 2019 r.  nie zaplanowaliśmy żadnego spotkania przedwyborczego. Otóż tego dnia przedstawiciele FSSM RP, z Prezydentem Zdzisławem Czarneckim na czele, będą w Lublinie, gdzie o godz. 10:30 w sali nr 38 tut. Sądu Okręgowego przy Pl. Czechowicza 1 odbędzie się posiedzenie w sprawie odwołania kol. Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej mu świadczenie rentowe na podst. ustawy represyjnej. 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved