• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 18 września 2020

W OCZEKIWANIU NA WYROK TK

11 września 2020 r. na portalu Onet.pl ukazała się analiza autorstwa Andrzeja Stankiewicza pt. „"Dezubekizacja" w Trybunale. Przyłębska ma problem, żeby spełnić oczekiwania Kaczyńskiego”. Jeśli informacje w niej zawarte są prawdziwe, to oznacza, że nie wszyscy sędziowie „TK”, desygnowani tam przez PiS, „zaprzedali dusze diabłu”.

 • sprawy emerytalne
 • 14 września 2020

19 WRZEŚNIA 2020 r. - KONFERENCJA W MYSŁOWICACH

Senatorka Gabriela Morawska-Stanecka - Wicemarszałkini Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza nie tylko "mundurowych" na organizowaną we współpracy z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach konferencję pt.: „USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”, która odbędzie się w sobotę, 19 września 2020 r. w godz. 14:00 – 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mysłowicach.

 • sprawy emerytalne
 • 10 września 2020

POSIEDZENIE TK W DNIU 11.09.2020 ODWOŁANE!!!

UWAGA!!! UWAGA!!!
Piątkowe (11.09.20) posiedzenie TK w sprawie ustawy represyjnej zostało ODWOŁANE!!!
W ostatniej chwili, bez wcześniejszych zapowiedzi i bez podania przyczyn, 3-cia część posiedzenia TK w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. została przełożona na dzień
6 października 2020 r. godz 11:00.
W związku z tym, co oczywiste, odwołujemy planowaną na jutro pikietę represjonowanych przed siedzibą TK.
 • sprawy emerytalne
 • 8 września 2020

LIST OTWARTY DO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Po dokładnej analizie przebiegu II posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., które odbyło się 18 sierpnia 2020 r., postanowiliśmy skierować do sędziów TK "List Otwarty", w którym zwracamy uwagę na stwierdzenia, jakie na tym posiedzeniu padały z ust przedstawicieli Sejmu i Prokuratora Generalnego RP odpowiadających na pytania sędziów, będące naszym zdaniem wyłącznie "prawniczym bełkotem", manipulacjami i hochsztaplerką pojęciową, a nie rzeczowym i prawnym uzasadnieniem dla uchwalenia i wprowadzenia w życie tej "ustawy".
List ten, w dniu wczorajszym, drogą mailową przesłaliśmy do Pani Zofii Hoffman - Dyrektor Biura Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego z prośba o przekazanie go sędziom TK, oraz do wiadomości sędziego Adama Malinowskiego - koordynatora "sekcji mundurowej" XIII Wydziału SO w Warszawie, z którego skierowano pytanie do TK.

 • sprawy emerytalne
 • 8 września 2020

11 WRZEŚNIA PONOWNIE STANIEMY PRZED TK

W najbliższy piątek, 11 września o godz. 11:00 sędziowie Trybunału Konstytucyjnego spotkają się ponownie na posiedzeniu w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
A przed siedzibą TK w godz. 10:30 - 15:30 ponownie stanie pikieta represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy, członków ich rodzin oraz osób ich wspierających. Planujemy transmisję "na żywo" posiedzenia TK na telebimie.
Apelujemy do wszystkich o liczne przybycie. Przynieście flagi i symbole organizacyjne oraz transparenty o treści dotyczącej wyłącznie ustawy represyjnej.
Pokażmy, że stać nas na coś więcej, niż tylko bierne czekanie w domach na wyrok TK. 
/Przypominamy, że pikietujemy w "reżimie covidowym" i wszyscy zgromadzeni muszą mieć maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz zachowywać między sobą dystans 1,5 m./

 • sprawy emerytalne
 • 21 sierpnia 2020

ROZPRAWA PRZED "TK" - BEZ PRZEŁOMU, BEZ WYROKU

Część II posiedzenia „Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. za nami. Głos zabrała na razie połowa sędziów orzekających. Na ich celne pytania, przedstawiciele ustawodawcy udzielali wyjątkowo pokrętnych odpowiedzi, które w zasadzie potwierdzały trafność zarzutów stawianych tej "ustawie". To jednak nie daje nam powodów do optymizmu. Wciąż uważamy, że w tak skompletowanym „Trybunale”, w prostym głosowaniu, prawo ostatecznie przegra z wolą polityczną większości sejmowej, uzasadnianą rozumianą po bolszewicku „sprawiedliwością społeczną”.
III część posiedzenia – 11 września br.

 • sprawy emerytalne
 • 13 sierpnia 2020

18 SIERPNIA PIKIETUJEMY PRZED TK!

18 sierpnia br. o godz. 11:00 „Trybunał Konstytucyjny” ma wznowić posiedzenie w sprawie zgodności ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją RP. Jeśli nie zostanie ono przełożone, to tego dnia o godz. 10:30 przed siedzibą TK w Al. Szucha w Warszawie stanie pikieta represjonowanych funkcjonariuszy (legalna!), do udziału w której zapraszamy członków organizacji zrzeszonych w FSSM RP i naszych sympatyków, oraz wszystkich, którzy rozumieją jakim bezprawiem jest ustawa represyjna. Prosimy o przyniesienie flag i symboli organizacyjnych oraz transparentów o treści dotyczącej wyłącznie ustawy represyjnej.
Pikietujący muszą mieć maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz zachowywać między sobą dystans 1,5 m.
Planowane zakończenie zgromadzenia – godz. 15:00. 

 • sprawy emerytalne
 • 5 sierpnia 2020

WŁADZA CHCE ZNÓW OKRAŚĆ EMERYTÓW MUNDUROWYCH!

Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15), opublikowanym 6 listopada 2018 r. uznał art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji za niezgodny z Konstytucją, ponieważ zawarte w nim zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop są dla policjantów niekorzystne w porównaniu z zasadami przyjętymi w wojsku i innych służbach mundurowych. W państwie prawnym, ustawodawca przygotowując przepisy naprawcze nie tylko ujednoliciłby zasady naliczania ekwiwalentu we wszystkich służbach, ale także zapisał w nich możliwość wnioskowania przez funkcjonariuszy, którzy odeszli na emerytury w czasie obowiązywania wadliwych konstytucyjnie przepisów (czyli od 2001 r.), o ponowne obliczenie ekwiwalentu i wypłacenie wynikającej z niego różnicy. Ale państwo PiS chce dać taką możliwość tyko tym funkcjonariuszom, którzy na emerytury odeszli po 6 listopada 2018 r. Pozostałym proponuje, by swoich praw dochodzili na drodze sądowej (ilu się na to zdecyduje?).
Tak rządzący traktują tych, którzy z poświęceniem służyli Polsce.
Oto kolejna lekcja dla tych, którzy służą dzisiaj.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 24 lipca 2020

SĄDY ORZEKAJĄ NA POSIEDZENIACH NIEJAWNYCH

Do FSSM RP docierają informacje o podejmowaniu przez sądy okręgowe zawieszonych postępowań w sprawach odwoławczych osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA i orzekaniu na posiedzeniach niejawnych (bez udziału stron), co wcale nie oznacza, że orzeczenia wydawane w ich trakcie, tylko z tego powodu mogą być negatywne dla skarżących. 

 • sprawy emerytalne
 • 15 lipca 2020

"ROZPRAWA" PRZED "TK"

KPINA. Innymi słowami nie można nazwać dzisiejszej "rozprawy" przed tzw. "Trybunałem Konstytucyjnym" w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Najpierw w skrócie przedstawione zostały powody, z jakich ustawa represyjna trafiła do "TK". Następnie poseł PiS Arkadiusz Mularczyk przedstawił stanowisko Sejmu RP (a raczej stanowisko pisowskiej większości sejmowej) w części sprzeczne ze stanowiskiem sejmowej Komisji Ustawodawczej, po czym przedstawiciel Prokuratora Generalnego (prok. Robert Hernand) powtórzył brednie z opinii przesłanej do "TK" w tej sprawie. Następnie "Prezes TK" Julia Przyłębska ogłosiła 10 min. przerwę w rozprawie, która niespodziewanie i bez żadnego uzasadnienia została przedłużona do (uwaga!) 18 sierpnia br. Jaki "trybunał" taka "rozprawa"

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved