• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 22 maja 2019

PONAWIAMY APEL DO SĘDZIÓW SĄDÓW OKRĘGOWYCH

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją czeka w „Trybunale Konstytucyjnym” na rozpatrzenie już 16 miesięcy. Nieważne są powody, dla których Prezes TK dopuszcza się zaniechania w sprawie tak istotnej dla egzystencji prawie 50 tys. polskich obywateli (o tym być może napiszemy wkrótce). Ważne jest, że ci bezprawnie pozbawieni środków do życia obywatele (zwłaszcza ci najstarsi, z najdłuższym stażem służby przed 1990 r.), dziś często żyją i umierają w nędzy. Ważne jest, że ci praworządni obywatele Polski (wszak żaden z nich nigdy nie był sądzony i skazany za łamanie prawa w służbie) są dziś pozbawiani prawa do sądu, gwarantowanego im Konstytucją.
Dlatego ponownie apelujemy do sędziów sądów okręgowych w Polsce.

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2019

INFORMACJA DYREKTORA ZER W SPRAWIE ZBIEGU ŚWIADCZEŃ

Publikujemy wyjaśnienia Dyrektora ZER MSWiA w sprawie możliwości pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zamiast z ZER) przez osoby, które pozostawały w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i mają ustalone prawo do policyjnej emerytury lub renty na podst. ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,...

 • sprawy emerytalne
 • 15 maja 2019

SO W LUBLINIE PRZYWRÓCIŁ RENTĘ WOJCIECHOWI RACZUKOWI!

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił Decyzję Dyrektora ZER MSWiA, wydaną na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającą świadczenie rentowe Wojciechowi Raczukowi

 • sprawy emerytalne
 • 12 maja 2019

SO W LUBLINIE BĘDZIE ORZEKAŁ W SPRAWIE ODWOŁANIA OD DECYZJI ZER!

Uważni czytelnicy informacji zamieszczanych na naszej stronie zapewne zauważyli, że w nadchodzącym tygodniu, na środę – 15 maja 2019 r.  nie zaplanowaliśmy żadnego spotkania przedwyborczego. Otóż tego dnia przedstawiciele FSSM RP, z Prezydentem Zdzisławem Czarneckim na czele, będą w Lublinie, gdzie o godz. 10:30 w sali nr 38 tut. Sądu Okręgowego przy Pl. Czechowicza 1 odbędzie się posiedzenie w sprawie odwołania kol. Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej mu świadczenie rentowe na podst. ustawy represyjnej. 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 kwietnia 2019

JAK BRONIĆ NASZYCH PRAW NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ?

Koleżanki i Koledzy! 
Zgodnie z zapowiedzią i oczekiwaniami tych, którzy widzą potrzebę skutecznej ochrony swoich dóbr osobistych naruszonych oszczerczymi wypowiedziami polityków PIS i ich satelitów, przedstawiamy „Vademecum dla chcących wstąpić na drogę cywilnoprawną” w obronie naszych niezbywalnych praw na drodze postępowania sądowego, zawierające „Pakiet” dokumentów stanowiących do tego kompleksowe narzędzie.

 • sprawy emerytalne
 • 10 kwietnia 2019

SKARŻYMY MARSZAŁKA KUCHCIŃSKIEGO

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2019 r., z upoważnienia  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP udzielonego jednej z warszawskich kancelarii prawnych, została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „Skarga na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej”.

 • sprawy emerytalne
 • 10 kwietnia 2019

SĄD REJONOWY W WARSZAWIE ODDALIŁ ZAŻALENIE HENRYKA MROZIŃSKIEGO

W dniu 21 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy oddalił zażalenie naszego Kolegi Henryka Mrozińskiego na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów o odmowie wszczęcia śledztwa w związku ze złożonym przez niego zawiadomieniem  m.in. o popełnieniu przez b. Ministra SW Mariusza Błaszczaka przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień, tj. przestępstwa z art. 231 $1 kk. poprzez podanie nieprawdy w zw. z uchwaleniem ustawy represyjnej, tzn. publiczne głoszenie, że ustawa ta nie obejmie b. funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

 • sprawy emerytalne
 • 9 kwietnia 2019

ODPOWIEDŹ ZER MSWiA NA ZADANE PRZEZ NAS PYTANIA

Chcąc poznać bliżej okoliczności i powody przypadków dokonywania przez IPN ponownych kwerend "informacji o przebiegu służby" (artrykuł TUTAJ), skierowaliśmy do Prezesa IPN i Dyrektora ZER MSWiA wystąpienia o udzielenie informacji publicznej w tym temacie. Odpowiedż Prezesa IPN opublikowaliśmy 26 marca br. Dziś publikujemy odpowiedź Dyrektora ZER-u na nasze wystąpienie.

 • sprawy emerytalne
 • 3 kwietnia 2019

WSA UCHYLA NEGATYWNE DECYZJE MSWiA WYDANE W TRYBIE ART. 8A

Dotarły do nas informacje o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla negatywne decyzje Ministra SWiA wydane w sprawach wniosków składanych przez represjonowanych funkcjonariuszy w trybie art. 8a ustawy represyjnej. O jednym z takich wyroków WSA ponformowała niedawno Pani mec. Aleksandra Karnicka. Jest to oczywiście "iskierka nadziei" na przywrócenie pełnych świadczeń emerytalno-rentowych dla tych, którzy z takimi wnioskami wystąpili, ale świadomi ewidentnie złej woli w działaniach MSWiA (wyjątkowo swobodnej interpretacji przepisów, niedotrzymywania terminów itd.), wciąż jesteśmy dalecy od "hurraoptymizmu". Zwłaszcza w kontekście terminów definitywnego zakończenia tych spraw, które niestety nadal wydają się być bardzo odległe, o czym m. in. piszemy w dzisiejszym artykule.

 • sprawy emerytalne
 • 26 marca 2019

IPN ODPOWIADA NA NASZE PYTANIA

Niecały miesiąc temu komentowaliśmy przywrócenie pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi (Tutaj) i przy okazji  zadaliśmy Prezesowi IPN kilka pytań dotyczących powtórnych kwerend "Informacji o przebiegu służby". Właśnie otrzymaliśmy na nie odpowiedź.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved