• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

Wybrane aktualności

 • sprawy federacji
 • 27 marca 2023

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI Z PRZEDSTAWICIELAMI MKM

Kolejne z cyklu spotkań Prezydium Zarządu FSSM RP z przedstawicielami organizacji członkowskich odbyło się 24 marca 2023 r. i było to spotkanie z członkami Prezydium Zarządu Mundurowego Klubu Motorowego.
Ze strony Prezydium Zarządu Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Henryk Budzyński, Leszek Szreder i Tatiana Aksamit. Ze strony Prezydium Zarządu MKM RP udział wzięli: Prezydent MKM - Andrzej Woźniak, wiceprzewodniczący - Tadeusz Walasek oraz Kwatermistrz – Mirosław Grochocki.

 • sprawy federacji
 • 26 marca 2023

SPOTKANIE Z „GRANICĄ”

Trwa cykl spotkań Prezydium Zarządu FSSM RP z przedstawicielami organizacji członkowskich.
23 marca 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej „Granica"  (dalej „Granica”).
Prezydium Zarządu Federacji reprezentowali: Henryk Budzyński oraz Tatiana Aksamit. Ze strony „Granicy” w spotkaniu udział wzięli” Andrzej Adamczyk, Marian Kasiński, Tomasz Waleriański, Ryszard Rakowski oraz Dariusz Seweryn.

 • sprawy emerytalne
 • 21 marca 2023

ZADZIWIAJĄCY WYROK SN

16 marca 2023 r. w Sądzie Najwyższym zapadł pierwszy wyrok kasacyjny w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających swiadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Wyrok w naszej ocenie niezrozumiały w świetle wcześniejszej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. stwierdzającej ogólnie rzecz biorąc, że istotna jest indywidualna ocena przebiegu służby funkcjonariusza a nie zadania jednostki (komórki organizacyjnej), w której ją pełnił. Tymczasem wyrok ten w pewnym sensie uchwałę tę częściowo podważa, choć Sędzia, który go wydał, sam się pod nią podpisał. Zaiste zadziwiający wyrok. 

 • sprawy federacji
 • 21 marca 2023

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO NAPRAWY

Na początku obecnej kadencji władz FSSM, Prezydium Zarządu Federacji zwróciło się do członków Federacji o wskazanie najważniejszych spraw dotyczących służb mundurowych, na które należy zwrócić uwagę politykom. Na podstawie udzielonych odpowiedzi opracowane zostały „Najważniejsze problemy - w ocenie stowarzyszeń służb mundurowych, członków FSSM RP - wymagające naprawy w życiu publicznym”, które zostały przesłane do wszystkich opozycyjnych demokratycznych klubów i kół parlamentarnych.

 • sprawy federacji
 • 17 marca 2023

SPOTKANIE Z DYREKTORKĄ ZER MSWiA

W dniu 17 marca 2023 r. Przewodniczący Federacji Henryk Budzyński oraz Wiceprzewodniczący Leszek Szreder spotkali się z dyrektorką Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA p. Małgorzatą Zdrodowską. Było to pierwsze spotkanie kol. Henryka Budzyńskiego z Dyr. ZER MSWiA po objęciu funkcji Przewodniczącego Federacji. Głównym tematem rozmowy była chęć dalszego kontynuowania pomocy i wsparcia poszkodowanym ustawą represyjną.

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

RADZIMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

Nowa strona

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved