• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

WALCZMY O PRZYSZŁOŚĆ POLSKI!

 • wybory 2019
 • 30 sierpnia 2019

  

 

Warszawa, 27 sierpnia 2019 r.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA
CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ORGANIZACJI ZRZESZONYCH W FSSM RP
w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku.

 1. Włączyć się w proces przekonywania innych, niezdecydowanych wyborców przedstawiając obiektywne argumenty przemawiające za kierunkiem rozwoju Rzeczypospolitej proponowanym przez Lewicę, Koalicję Obywatelską lub Koalicję Polską (wykorzystać materiały wyborcze kandydatów tych ugrupowań oraz zamieszczane na stronie FSSM RP).
 2. Komórki terenowe organizacji zrzeszonych w FSSM RP oraz komitety protestacyjne powinny organizować spotkania z kandydatami wskazanych powyżej ugrupowań demokratycznych do Sejmu i Senatu. Na spotkania zapraszać jak najszerszy krąg osób, zwłaszcza tych niezdecydowanych na kogo oddać głos.
 3. Apelować do „mundurowych” aby włączyli się w kontrolę wyborów (aktywny udział w pracy komisji wyborczych).
 4. Włączyć się aktywnie w prace komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów z Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, co do których mamy zaufanie o godnym reprezentowaniu naszych środowisk:
     - zgłosić wolę wsparcia poszczególnych kandydatów, nawiązać współpracę z ich komitetami wyborczymi,
     - włączyć się w proces kolportażu ulotek, materiałów promocyjnych,
     - wyrazić zgodę na zawieszenie plakatów wyborczych naszych kandydatów na ogrodzeniach zakładów, domów, w oknach mieszkań, samochodach itp.,
     - uczestniczyć w spotkaniach wyborczych organizowanych przez naszych kandydatów.
 5. Zespołowo uczestniczyć w spotkaniach przedwyborczych innych komitetów, zadając merytoryczne pytania celem wywołania „refleksji” zwolenników tych komitetów wyborczych.
 6. Dotrzeć do wszystkich członków organizacji zrzeszonych w FEDERACJI, przede wszystkim tych w podeszłym wieku i zmobilizować ich do udziału w głosowaniu. W razie możliwości zorganizować dowóz do lokali wyborczych. Jest nas armia i naszym obowiązkiem jest umożliwienie seniorom mundurowym udział w wyborach.
 7. W miarę możliwości udzielać wsparcia (logistycznego, finansowego) komitetom wyborczym oraz organizacjom pozarządowym walczącym o demokratyczne państwo prawa (Akcja Demokracja, Oko Press, Watch Dogs, Court Watch).
 8. Włączać się w działania ruchów społecznych (Obywatele RP, KOD) oraz protesty innych grup społecznych i zawodowych walczących o demokratyczne państwo prawa. Tylko razem możemy zwyciężyć  i zapewnić przestrzeganie konstytucyjnego porządku  prawnego.
 9. Nie bądźmy bierni, dlatego należy, wykorzystując media i  organizacyjne kanały informacyjne, ujawniać, rozpowszechniać i upubliczniać prawdziwe informacje o nieudolnych działaniach rządzących oraz wszelkich przejawach patologii władzy.
 10. 13 października wraz z rodzinami pójść do lokali wyborczych i głosować na tych kandydatów z list Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, ewentualnie Koalicji Polskiej jako tych partii, które gwarantują rozwój demokratycznego państwa prawa.

/Zdzisław Czarnecki/

Prezydent FSSM RP

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved