• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

Z ŻYCIA FEDERACJI

 • Data publikacji:

 • sprawy federacji, komunikat
 • 16 marca 2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP

Publikujemy pełny PROTOKÓŁ z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, które odbyło się w dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie.
W Protokole m.in. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2017 FSSM RP, krótkie podsumowanie działałań KIU FSSM RP oraz informacja dot. przygotowań do III Kongresu FSSM RP i ciekawa dyskusja nt. proponowanych przez Prezydenta FSSM RP zmian w Statucie Federacji.

 • sprawy federacji
 • 15 marca 2018

 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 marca 2018

NICZEGO NIE UKRYWAMY

INFORMACJA O KONCIE „DAROWIZNY” ZA ROK 2017.
W związku z uchwaleniem w dniu 16 grudnia 2016 r. „ustawy represyjnej”, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP podjęła niezwłocznie, bo już w styczeniu 2017 r. działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom tej "ustawy". Na ich sfinansowanie potrzebne były dodatkowe środki finansowe spoza puli przeznaczonej na bieżące działania statutowe Federacji.
W tym celu w dniu 10.01.2017 roku założone zostało wyodrębnione konto bankowe o nr 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 do wpłat darowizn na rzecz przeciwdziałania skutkom tej "ustawy". 
Niniejszym przedstawiamy ogólne rozliczenie wpływów na i wydatków z tego konta w roku 2017 i jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane nam zaufanie i dokonane na ten cel wpłaty 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 20 lutego 2018

FSSM RP NIE JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy !!!
W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi rozliczeń podatkowych za rok ubiegły i możliwości przekazania 1% odpisu z podatku dla organizacji pożytku publicznego, uprzejmie informujemy, że FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP nie jest wpisana na listę organizacji na których konto można przekazać środki finansowe w postaci odpisu 1% podatku za rok 2017 r. 
W kwietniu 2018 r zaplanowano III Kongres FSSM RP, na którym zamierzamy zmienić Statut tak aby umożliwić organizacji:
- podjęcie działalności gospodarczej,
- wpis do katalogu organizacji pożytku publicznego.
O dokonanych zmianach niezwłocznie poinformujemy.
Dziś podstawowym żródłem finansowania naszych działań są Wasze darowizny wpłacane bezpośrednio na konta Federacji i dlatego nasz "Apel o wsparcie finansowe" jest nieustannie aktualny.
Zdzisław Czarnecki
/Prezydent Federacji/
 • sprawy federacji
 • 11 lutego 2018

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMENDANTÓW POLICJI W LIMANOWEJ

W dniu 3 lutego 2018 roku w Czchowie odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Komendantów Policji. Obrady zaszczycili  Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM RP, Janusz Kaczmarczyk, Prezes ZW SEiRP w Krakowie oraz nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda, przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

 • sprawy federacji
 • 1 lutego 2018

SPOTKANIE Z BARBARĄ DOLNIAK W SOSNOWCU

Koło Miejskie nr 21 SEiRP w Sosnowcu wspólnie z Fundacją Vicinitas,  w dniu 18 stycznia 2018 roku zorganizowało spotkanie  z Panią Wicemarszałek Sejmu Barbarą Dolniak (.Nowoczesna). Tematem spotkania była sytuacja prawna emerytów mundurowych.

 • sprawy federacji

UBEZPIECZ SIĘ !

Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, z rekomendacji Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, wynegocjował dla emerytów Służb Ochrony Państwa bardzo korzystne warunki  Grupowego Ubezpieczenia na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS”.
Oferowane rozwiązanie, różni się zdecydowanie od warunków indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego, które większość z Was, po przejściu na emeryturę lub rentę, zaakceptowała.

 • sprawy federacji
 • 21 grudnia 2017

APEL EKSPERTÓW PRAWNYCH FUNDACJI IM.STEFANA BATOREGO DO PREZYDENTA RP

Niestety, wiemy już, że żadne apele polskiego środowiska prawniczego, a nawet podjęcie przez Komisję Europejską decyzji o uruchomieniu artykułu 7. traktatu Unii Europejskiej wobec Polski,nie powstrzymają decyzji Prezydenta RP od podpisania ustaw o SN i KRS, które w sposób istotny i pozakonstytucyjny wpływają na równowagę trójpodziału władzy w Polsce.
Po raz kolejny, jesteśmy swiadkami łamania Konstytucji RP przez ludzi, którzy przysięgali się (przywołując Imię Boga na świadka) jej strzec.

 • sprawy federacji
 • 16 grudnia 2017

LIST FSSM RP DO DYREKTORA AGENCJI PRAW PODSTAWOWYCH UE

Wszyscy liczymy na to, że w polskich sądach w sprawie ustawy represyjnej zwycięży prawo i znajdziemy tam sprawiedliwość. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że możemy znaleźć w nich jedynie "Prawo i Sprawiedliwość", co nie wróży dobrze naszej walce o zasłużenie godną starość. Być może będziemy zmuszeni do przeniesienia tej walki na grunt instytucji Unii Europejskiej. Nikogo więc nie może dziwić, że wszelkimi prawem dozwolonymi sposobami chcemy go sobie "przygotować" i od dnia uchwalenia tego "aktu prawnego" informujemy szefów tych instytucji o bezprawiu jakie nas spotkało.
Tym razem, w rocznicę odebrania nam naszych praw, występujemy do Michaela O'Flaherty, Dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE, organu doradczego UE ds. Praw Człowieka z siedzibą w Wiedniu (Austria).

 • sprawy federacji
 • 13 grudnia 2017

14 GRUDNIA - DEMONSTRACJE W CAŁYM KRAJU

W czwartek, 14 grudnia o godz. 19:00 nie tylko w Warszawie pod Pałacem Prezydenckim ale i w innych miejscowościach (gdzie -> dowiedz się więcej) odbędą się demonstracje w obronie wolnych sądów i wyborów. To wyraz sprzeciwu wobec prezydenckich ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, które zostały przyjęte przez Sejm, a w tym tygodniu zajmuje się nimi Senat. Inicjatorzy – Akcja Demokracja – nawiązują do lipcowych demonstracji, które zgromadziły setki tysięcy osób w całym kraju i na świecie.
Nie może nas tam zabraknąć !!!

  

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved