• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

Z ŻYCIA FEDERACJI


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy federacji
 • 17 stycznia 2023

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA FSSM RP
KRS 0000342738

Zbliża się okres rozliczania podatku dochodowego za rok 2022. Przypominamy o możliwości przekazania 1,5% tego podatku dla dowolnej organizacji pożytku publicznego i, że są to pieniądze, których przekazanie nie obciąża budżetów domowych darczyńców oraz, że przekazując je w ten sposób, to my a nie rząd decydujemy na co (choć tylko w maleńkiej częci) pójdą nasze podatki
Apelujemy o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1,5% od podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

 • sprawy federacji
 • 23 grudnia 2022

O SYTUACJI REPRESJONOWANYCH DYSKUTOWANO W SENACIE RP

19 grudnia 2022 roku w Senacie RP odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę”.
W demokratycznym państwie nie może być odpowiedzialności zbiorowej, system emerytalny nie może być instrumentem wymierzania kary - głosi deklaracja ws. przywrócenia emerytur mundurowych podpisana w poniedziałek przez przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań opozycyjnych.

 • sprawy federacji
 • 20 grudnia 2022

KONFERENCJA PRASOWA LEWICY I FSSM RP W ROCZNICĘ "UCHWALENIA" USTAWY REPRESYJNEJ

16 grudnia 2022 roku, na zaproszenie Wicemarszałka Sejmu RP, Włodzimierza Czarzastego przedstawiciele władz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP uczestniczyli w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Nowej Lewicy.

 • sprawy federacji
 • 6 grudnia 2022

KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Ośrodku Sportowo-Turystycznym „MOTO-RAJ” w Ćmińsku, z inicjatywy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie emerytów mundurowych Kielecczyzny, na którym gośćmi byli: Wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów insp.  Zdzisław Czarnecki, Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP i Wiceprzewodniczący FSSM RP płk Henryk Budzyński.

 • sprawy federacji
 • 30 listopada 2022

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM - TRWAJĄ SPOTKANIA

W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior", 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

 • sprawy federacji
 • 7 listopada 2022

POROZUMIENIE POGRANICZNIKÓW

W dniu 18.10 2022 r. w budynku Ermitaż w zespole parkowo-pałacowym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się posiedzenie Stron Porozumienia z 30.05.2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałania Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. Spotkanie poświęcone było m.in, sprawie powołania muzeum formacji granicznych.

 • sprawy federacji
 • 15 października 2022

INICJATYWA "ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR" NABIERA KONKRETÓW

27 września 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się kolejne spotkanie  przedstawicieli stowarzyszeń i związków, reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych oraz cywilnych w związku z inicjatywą  „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”. Na spotkaniu wybrano radę programową i ustalono tematy, które będą omawiane podczas pierwszych spotkań-wykładów dla emerytów "cywilnych" przez prowadzących je specjalistów - emerytów "mundurowych". Oznacza to, że inicjatywa nabiera konkretnych kształtów i przedsięwzięcie powoli wchodzi w fazę realizacji.

 • sprawy federacji
 • 13 października 2022

XXIX OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH "RABKA-ZDRÓJ 2022"

 • sprawy federacji
 • 23 września 2022

O WSPÓŁPRACY FSSM RP I ZER MSWiA

Stanowisko Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie współpracy z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA.

 • sprawy federacji
 • 21 września 2022

ZDZISŁAW CZARNECKI KANDYDATEM DO PREZYDIUM OPS IV KADENCJI

Z poczatkiem października 2022 r. rozpocznie się IV Kadencja Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów. Zgłoszeni wcześniej przez uprawnione organizacje i stowarzyszenia emeryckie kandydaci do niego już zostali zatwierdzeni. Ale na pierwszym posiedzeniu OPS IV Kadencji zostanie wybrane jego Prezydium. Wśród kandydatów do Prezydium IV Kadencji OPS jest przedstawiciel naszego mundurowego środowiska - były Przewodniczący FSSM RP,  Zdzisław Czarnecki.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved