• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

ZDZISŁAW CZARNECKI KANDYDATEM DO PREZYDIUM OPS IV KADENCJI

  • sprawy federacji
  • 21 września 2022

Z poczatkiem października 2022 r. rozpocznie się IV Kadencja Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów. Zgłoszeni wcześniej przez uprawnione organizacje i stowarzyszenia emeryckie kandydaci do niego już zostali zatwierdzeni. Ale na pierwszym posiedzeniu OPS IV Kadencji zostanie wybrane jego Prezydium. Wśród kandydatów do Prezydium IV Kadencji OPS mamy naszego, mundurowego przedstawiciela - byłego Przewodniczącego FSSM RP,  Zdzisława Czarneckiego (patrz poz. 3).

Nikomu z emerytów i rencistów mundurowych oraz czytelników, czy obserwatorów naszej strony, nie musimy tłumaczyć kim jest Zdzisław Czarnecki
Dla nas, emerytów służb mundurowych, jest nieugiętym bojownikiem walki o sprawiedliwość i honor byłych żołnierzy i funkcjonariuszy objętych ustawą  represyjną  z 16 grudnia 2016 r. mimo, iż sam nie jest nią dotknięty. Wieloletni Przewodniczący (Prezydent) FSSM RP integrował i mobilizował w tej walce nasze środowisko i jesteśmy pewni, że będzie nie tylko godnie reprezentował w OPS nas - mundurowych, ale że będzie aktywnym, skutecznym i bezkompromisowym reprezentantem  całego środowiska seniorów RP.

Dlatego apelujemy do wszystkich członków organizacji zrzeszonych w FSSM RP i wszystkich naszych sympatyków o lobbowanie wśród członków OPS IV Kadencji za głosowaniem na Zdzisława Czarneckiego. W tym przypadku słowo "lobbing" ma wyłącznie pozytywne znaczenie, bowiem kandydatura Zdzisława Czarneckiego na członka Prezydium OPS IV Kadencji jest, naszym zdaniem,  gwarancją uczciwości, bezstronności i skuteczności działania.

Zarząd FSSM RP

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved