• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

Wybrane aktualności

 • sprawy emerytalne
 • 21 stycznia 2020

PIKIETA REPRESJONOWANYCH FUNKCJONARIUSZY
PONOWNIE STANĘŁA PRZED SO W WARSZAWIE

16 stycznia 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie ponownie stanęła pikieta członków Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Podjęli oni tym samym, przerwaną 16 grudnia ub.r. akcję protestacyjną przeciwko zawieszaniu przez ten i inne sądy w kraju spraw z odwołań b. żołnierzy i funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy emerytalne
 • 20 stycznia 2020

KOLEJNE OPINIE DO PROJEKTU USTAWY

Do Kancelarii Sejmu wpłynęły kolejne opinie do złożonego przez KP LEWICA projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (Druk nr 100). Są to opinie NSZZP, Prokuratorii Generalnej i ZUS.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 14 stycznia 2020

„USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ” - KATOWICE, 22.01.2020 R

W dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 17:00  w Katowicach w Wyższej Szkole Technicznej  przy ul. Rolnej 43  z inicjatywy Europosła Marka Balta odbędzie się spotkanie na temat:
USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE PRAWA UNII  EUROPEJSKIEJ”.
W trakcie spotkania były Europoseł Janusz ZEMKE,  przekaże  reprezentowanie  polskich służb mundurowych w Parlamencie Europejskim, obecnemu Posłowi do Parlamentu Europejskiego Markowi BALTOWI.
Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach.

 • sprawy emerytalne
 • 14 stycznia 2020

OPINIA SN DO POSELSKIEGO PROJEKTU ZMIANY USTAWY EMERYTALNEJ

Złożony w Sejmie RP 16 grudnia 2019 r. przez posłów KP LEWICA projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (Druk nr 100) został skierowany do prac w komisjach Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
8 stycznia br. do Kancelarii Sejmu wpłynęła opinia Sądu Najwyższego dot. ww. projektu.

 • sprawy emerytalne
 • 19 grudnia 2019

POSELSKI PROJEKT ZMIANY USTAWY EMERYTALNEJ

Wszyscy wiemy, że 16 grudnia 2019 r. w trzecią rocznicę "uchwalenia" ustawy represyjnej, przedstawiciele Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego NOWA LEWICA RAZEM złożyli w Kancelarii Sejmu RP poselski projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).
Nie wszyscy jednak znają jego treść, dlatego niniejszym go publikujemy.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved