• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

Wybrane aktualności

 • sprawy emerytalne
 • 20 lutego 2020

SĄD NAJWYŻSZY ZROBIŁ UNIK

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy (w składzie 3 sędziów) postanowił, że w sprawie pytań skierowanych doń przez Sąd Okręgowy w Białymstoku (szczegóły TUTAJ) powinien wypowiedzięć się w poszerzonym do 7 sędziów składzie i to dopiero po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie pytań SO w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... 
Pogłębioną analizę wczorajszego postanowienia SN opublikujemy w przyszłym tygodniu.   

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 16 lutego 2020

19 LUTEGO 2020 R.- PYTANIA DOT. USTAWY REPRESYJNEJ W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

W najbliższych dniach (tygodniach) trzy organy państwa, mające chyba największy wpływ na kształt polskiego prawa - Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Sejm RP (wg. kolejności chronologicznej posiedzeń), będą podejmować rozstrzygnięca w sprawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...​ w zakresie mającym zasadnicze znaczenie dla tysięcy poszkodowanych jej nowelizacją z 16 grudnia 2016 r. czyli ustawą represyjną.
W naszych komunikatach postaramy się przybliżyć zakres merytoryczny tematów, którymi będą się te organy zajmować. Nie będziemy jednak spekulować na temat hipotetycznych rozstrzygnięć. Ich oceny dokonamy wówczas, gdy poznamy ich treść i uzasadnienia.
W dzisiejszym komunikacie o tym, co stanie na wokandzie Sądu Najwyższego w dn. 19 lutego br.

 • sprawy emerytalne
 • 6 lutego 2020

FSSM RP "DONOSI" DO PE NA PRAWORZĄDNOŚĆ W POLSCE

Szczerze mówiąc, FSSM RP czuje się pomijana w tzw. "mediach narodowych", jako oganizacja "donosząca na brak praworządności pod rządami PiS", choć od "uchwalenia" ustawy represyjnej wielokrotnie sygnalizowała Parlamentowi UE i jego instytucjom o jej bezprawiu.
Być może dlatego, że ustawa represyjna jest najjaskrawszym przykładem łamania praw polskich obywateli przez obecną wladzę.
Dopóki jednak prawo UE będzie nadrzędnym nad prawem krajowym, doputy Federacja będzie "donosić", aż instytucje unijne zajmą prawami byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, odebranymi im ustawą represyjną, sprzeczną z Konstytucją RP,  jej prawem i  prawem UE.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 6 lutego 2020

DRUGA EMERYTURA - KTO MOŻE SIĘ O NIĄ STARAĆ?

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17), w którym uznane zostało prawo skarżącego (żołnierza) do równoczesnego pobierania dwóch świadczeń emerytalnych - "wojskowego" i "cywilnego", wywołał duże zainteresowanie całego środowiska mundurowego. Jednocześnie wzbudził spore, niestety często nieuzasadnione, nadzieje wśród emerytów mundurowych, którzy dziś otrzymują wyłącznie emeryturę "mundurową", mając jednocześnie przyznane (i zawieszone) przez ZUS prawo do emerytury "cywilnej" (lub mogą o to do ZUS-u wystąpić). Naszym zdaniem, w wielu takich przypadkach, ubieganie się o prawo do jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń, będzie bezskuteczne.
I o tym w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 27 stycznia 2020

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA FSSM RP
KRS 0000342738

Przeznaczając 1%  podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego, to Ty, a nie rządzący, decydujesz na co Twoje pieniądze zostaną wydane.
W tym roku Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP po raz pierwszy ubiega się o Twoje wsparcie finansowe w postaci odliczenia 1% od podatku dochodowego.
W rozliczeniu podatkowym za rok 2019 wpisz nr KRS – 0000342738
Jeśli rozlicza cię organ emerytalno-rentowy (ZER, WBE, ZUS lub KRUS) wypełnij PIT-OP i wyślij go do swojego Urzędu Skarbowego.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved