• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Marszałkowska 115, p. 368 b 00-102 Warszawa
 • email: sekretariatfssm@op.pl

Aktualności

 • sprawy emerytalne
 • 23 maja 2017

ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO KE NA LIST FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Biura Przewodniczącgo Komisji Europejskiej Jeana-Cloda Junckera na nasz list z dnia 27 grudnia 2016 r., (patrz wiadomość z 28 grudnia 2016 r.) w którym informowaliśmy o KE o uchwaleniu przez Sejm RP, niezgodnej z Konstytucją RP, represyjnej ustawy emerytalnej z dn, 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy federacji
 • 16 maja 2017

W MIĘDZYNARODOWYM DNIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI IDŹMY DO SĄDÓW

23 maja 2017 r. w Międzynarodowym Dniu Wymiaru Sprawiedliwości sędziowie chcą zaprosić wszystkich do skorzystania z obywatelskiego prawa do uczestniczenia w planowanych na ten dzień rozprawach jako widowni.
Część naszego środowiska emerytów służb mundurowych wystąpiła z inicjatywą, byśmy z tego zaproszenia skorzystali i swoją gremialną obecnością w sądach wyrazili poparcie dla niezależności władzy sądowniczej w Polsce, zagrożonej planami „reform” min. Ziobry.
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni tą inicjatywę popiera.

 

 • sprawy emerytalne
 • 11 maja 2017

PISMO FSSM RP DO PREMIER B. SZYDŁO W SPRAWIE EMERYTUR WOJSKOWYCH

9 maja 2017 r. FSSM RP wystąpiła do Premier RP Pani Beaty Szydło z prośbą o wycofanie z dalszego procedowania w Parlamencie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 8 maja 2017

INFORMACJA DLA KOORDYNATORÓW KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie.
Zebraliśmy już wymagane 1000 podpisów, by zarejestrować Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. W związku z tym, w tej chwili musimy wstrzymać się ze zbieraniem właściwej ilości podpisów do formalnej decyzji marszałka Sejmu...

 • sprawy federacji, komunikat
 • 7 maja 2017

KOMUNIKAT FSSM RP

dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM i rozpoczętej w dniu wczorajszym (podczas „Marszu Wolności”), akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), informujemy:

 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved