• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Aktualności

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 20 września 2017

ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Do FSSM kierowane są pytania dotyczącego różnych aspektów korzystania przez osoby objęte skutkami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z „dobrodziejstwa” art. 8a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Niniejszym odpowiadamy na najczęściej formułowane pytania:

 1. Czy jest jakiś termin na złożenie do Ministra wniosku z art. 8a?
 2. Czy od decyzji Ministra (wydanej ma podstawie art. 8a) będzie można się odwołać?
 3. Czy raz złożony wniosek zamyka możliwość ponownego złożenia wniosku do innego ministra, np. po zmianie rządu?
 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 14 września 2017

HISTORIA SŁUŻBY WG IPN

Decyzja ZER o obniżeniu emerytury / renty podejmowana jest na podstawie informacji z IPN. Tymczasem poszkodowana/y tak naprawdę nie wie, co ów dokument zawiera. A przecież w niektórych, zwłaszcza mniej oczywistych przypadkach, jego treść może mieć istotne znaczenie w sprawie - który okres służby spowodował zakwalifikowanie pod przepisy ustawy represyjnej ?
Dlatego proponujemy, by występować do ZERu o udostępnienie kopii informacji IPN, będącej podstawą wydania ww. decyzji. Wzór takiego pisma znajduje się TUTAJ (i w Bibliotece), a wszystkie potrzebne do jego wypełnienia informacje znajdziecie w otrzymanych z ZERu decyzjach.
Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 5 września 2017

CZY WYSTĘPOWAĆ O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI ZER ?

INFORMACJA ZASPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do FSSM, dotyczącymi skuteczności wniosku o „udzielenie skarżącemu, na czas trwającego postępowania, zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji Dyrektora ZER MSWiA”, informujemy:

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 2 września 2017

CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZER?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Jednym z najczęściej kierowanych do FSSM RP przez osoby objęte działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. jest pytanie:
Czy racjonalnym jest, w przypadku osób, które pełniły służbę do 1990 r., odwoływanie się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej (de facto o jej odebraniu), w sytuacji, gdy po roku 1990 dana osoba wykonywała pracę, za którą były odprowadzane obowiązkowe składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe), a w konsekwencji nabyła prawo do emerytury w systemie powszechnym (z ZUS lub KRUS) ?

 • sprawy federacji
 • 2 września 2017

SPOTKANIA W RAMACH OIU WE WRZEŚNIU

Zapraszamy wszystkich chętnych do działania w komitetach protestacyjnych FSSM RP na wrześniowe spotkania w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, w których jak zwykle obok przedstawicieli OKIU wezmą udział zaproszeni goście – byli komendanci policji, posłowie, politycy i działacze różnych partii politycznych i organizacji.
Spotkania odbędą się:
07.09. Gdańsk godz 17.00 ul Rajska 6, NOT;
13.09.  
Piła  godz. 16.00, ul. Drygasa 29, sala lokalnej TV ASTA;
14.09.  
Koszalin godz. 16.45, pl. Polonii 1, Koszalińska Biblioteka Publiczna (d. Wojewódzka); uwaga - nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia spotkania z godz. 17.00 na 16.45
14.09.  Elbląg godz 17.00,  ul. Św. Ducha 3-4, „Kamieniczki Elbląskie”;
15.09.  
Szczecin godz 17.00, ul. Matejki 22, budynek ZUS, sala konferencyjna II piętro;
15.09.  
Łódź  godz. 18:00, Piotrkowska 203/205, „Kino-Galeria Charlie”.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved