• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

Wybrane aktualności

 • sprawy emerytalne
 • 14 stycznia 2022

Z OSTATNIEJ CHWILI !

W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy informację z ZER MSWiA, że rozpoczęły się tam już pracę nad zwrotem nadwyżek z potrąconych w styczniu zaliczek na poczet podatku dochodowego i składki zdrowotnej emerytom i rencistom mundurowym (jako pierwszy). Zwrot otrzymają osoby, które mają prawo do świadczenia w wysokości od 4 920 zł do 12 800 zł brutto miesięcznie. Dla nich zaliczka na podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne będą obliczane według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

 • sprawy emerytalne
 • 14 stycznia 2022

ZAPYTALIŚMY SĄDY APELACYJNE O SPRAWY REPRESJONOWANYCH

Zaniepokojeni odpowiedziami z SA w Warszawie na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z których wynika, że sprawy represjonowanych nie odbywają się w tempie satysfakcjonującym, a terminy wokand są coraz odleglejsze, postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w innych sądach apelacyjnych. Podobny zestaw pytań wysłaliśmy więc do Wrocławia, Szczecina, Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Lublina, Katowic, Gdańska i Białegostoku.
Ale wcześniej zapytaliśmy jeszcze SA w Warszawie, czy w związku z rosnącą kolejką represjonowanych, czekających na wyroki w II instancji, pojawiły się skargi na przewlekłość postępowań. Odpowiedź mamy otrzymać przed końcem stycznia.

 • sprawy federacji
 • 12 stycznia 2022

LIST OTWARTY DO PREMIERA MORAWIECKIEGO

Totalny bałagan, jaki "Zjednoczona Prawica" zafundowała Polakom tzw. "Nowym Ładem" jest odzwierciedleniem i ukoronowaniem całego okresu jej rządów. Bezprawie, indolencja, głupota i niezachwiane przekonanie, że "ciemny lud wszystko kupi", to krótka i wyjątkowo łagodna charakterystyka tej władzy. Szumnie zapowiadany "Nowy Ład" miał poprawić dochody Polaków, zwłaszcza emerytów, a tymczasem okazało się, że drenuje nasze kieszenie, czego dowiodły pierwsze tegoroczne wypłaty uposażeń i świadczeń. Dlatego postanowiliśmy w imieniu emerytów i rencistów mundurowych wystąpić w tej sprawie z Listem Otwartym do gospodarza tego bałaganu, Premiera Mateusza Morawieckiego.

 • sprawy federacji
 • 11 stycznia 2022

MINĘŁO 5 LAT OD UCHWALENIA USTAWY REPRESYJNEJ

Od uchwalenia ustawy represyjnej minęło już ponad 5 lat. Przez cały ten czas FSSM RP starała się i stara czynić wszystko, by nagłośnić jej bezprawie, odkłamać przekaz medialny mający „uzasadnić” jej wprowadzenie do polskiego obiegu prawnego i pomóc represjonowanym funkcjonariuszom i żołnierzom w walce o ich godność i słusznie nabyte prawa emerytalne.
I choć na początku chęć do działania w FSSM RP wyrażało wielu, działać zaczęli nieliczni. Dziś pozostała garstka. sad

 • sprawy emerytalne
 • 26 grudnia 2021

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA, CZYLI ILE "WISI" NAM ZER

Sądy okręgowe, a zwłaszcza Sąd Okręgowy w Warszawie, wzięły się do roboty i przybywa rozstrzygnięć w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Jednak praktycznie wszystkie te sprawy trafiają do II instancji, czyli sądów apelacyjnych, ponieważ zarówno pozwany (Dyrektor ZER) jak i skarżący (osoby represjonowane) w przypadku przegranej składają apelacje. A że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych mają charakter majątkowy, w przypadku składania apelacji lub odpowiedzi na apelację drugiej strony, należy wskazać tzw. „Wartość przedmiotu zaskarżenia”, czyli po prostu kwotę roszczenia (brutto).

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

RADZIMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

OGŁOSZENIA

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved