• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

AKTUALNOŚCI


 • sprawy federacji, komunikat
 • 17 maja 2018

22 MAJA ZAMANIFESTUJEMY PRZED SO W WARSZAWIE

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 22 maja 2018 r. w godz. 7.30 - 9.00, przed siedzibą XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9, organizuje zgromadzenie pod hasłem:. „Promocja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w świetle zmian w Polsce”.
Kosmetyczne zmiany w ustawach dot. polskiego wymiaru sprawiedliwości mają za zadanie jedynie zaciemnić fakt systematycznego niszczenia trójpodziału władzy w Polsce. Prawdziwy obraz polskiego sądownictwa, to postępowania dyscyplinarne wszczynane wobec sędziów wydających wyroki niezgodne z oczekiwaniami rządzącej partii oraz awanse i nagrody dla sędziów, którzy spełniając jej wolę, wyroki te uchylają. W tej sytuacji zasadniczego znaczenia nabiera fakt przynależności Polski do UE, dzięki czemu polscy obywatele mają możliwość szukania ochrony praw i dochodzenia sprawiedliwości w jej instytucjach.
Manifestacja organizowana jest w przeddzień Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, a jej głównym jej celem jest wsparcie sędziów broniących prawa i swojej niezawisłości.
PRZYBYWAJCIE!

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2018

JANUSZ ZEMKE W PE O SYTUACJI ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W POLSCE

W dniu wczorajszym w Parlamencie Europejskim w Brukseli, europoseł SLD Janusz Zemke wziął udział w publicznym wysłuchaniu nt. praw żołnierzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W swoim wystąpieniu poruszył sprawy dyskryminowania w Polsce żołnierzy i funkcjonariuszy ze względu na fakt pełnienia przez nich służby przed 1990 rokiem oraz ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
Więcej na stronie www.zemke.pl

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2018

MINISTER HENRYK MAJEWSKI NIE PRÓŻNUJE

Minister Henryk Majewski nie ustaje w walce o przywrócenie swoim dawnym podwładnym bezprawnie odebranych świadczeń emerytalno-rentowych i niedawno wystąpił w tej sprawie z pismem do Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – p. Marianne Thysen, która z ramienia Komisji Europejskiej analizuje sytuację byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa w Polsce.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 14 maja 2018

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI WALORYZACYJNYCH?

Obserwujemy, szczególnie na portalach społecznościowych, niepewność wśród osób represjonowanych, które otrzymały już decyzje Dyrektora ZER o waloryzacji emerytury lub renty i mają dylemat, czy zasadnym jest odwołanie się od takiej decyzji? Odniesiemy się do tego problemu, ale już teraz chcielibyśmy stwierdzić, że zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii jest trudne.

 • sprawy emerytalne
 • 5 maja 2018

INTERPELACJA POSELSKA 19897

Interpelacja nr 19879 z 19 lutego 2018 r. posła Witolda Zembaczyńskiego (.Nowoczesna) w sprawie niektórych przepisów tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawiera 5 pytań, na które 29 marca 2018 r. odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. 
Wprawdzie z zasady mieliśmy przedstawiać suche fakty, a ich ocenę pozostawiać naszym czytelnikom, ale wystąpień naszego "ulubieńca" nie da się niestety pozostawić bez komentarza. Dlatego poniekąd "musimy" się odnieść do odpowiedzi ministra Zielińskiego na zadane w tej Interpelacji pytania.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 30 kwietnia 2018

PROTOKÓŁ Z III KONGRESU FSSM RP

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, publikujemy pełny Protokół z obrad III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który odbył się w Soczewce k/Płocka w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. Jest on na tyle obszerny i szczegółowy, że nie było potrzeby pisania odrębnego sprawozdania z tych obrad. Lektura w sam raz na dłuuugą majówkę.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 26 kwietnia 2018

WAŻNE DOKUMENTY III KONGRESU FSSM RP

Jak już informowaliśmy, sprawozdanie (Protokół) z III Kongresu FSSM RP opublikujemy wkrótce (po jego zatwierdzeniu przez Zarząd i członków Federacji). Ale już dziś prezentujemy dwa bardzo ważne dokumenty opracowane i przyjęte przez Kongres. Pierwszy z nich, to UCHWAŁA PROGRAMOWA III KONGRESU FSSM RP zawierająca cele i zadania Federacji na najbliższe 4 lata kadencji nowowybranego Zarządu. Drugi, to APEL III KONGRESU FSSM RP skierowany do członków związków i stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 24 kwietnia 2014

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM SKARŻĄCEGO?

W dzisiejszej Informacji Prawnej odpowiadamy na pytanie "Kto może być pełnomocnikiem w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej/renty policyjnej/renty rodzinnej?". 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 23 kwietnia 2018

KRÓTKA INFORMACJA PO III KONGRESIE FSSM RP

Wczoraj zakończył obrady III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Po burzliwej dyskusji i przy sprzeciwie kilku delegatów uchwalono zapisanie w Statucie możliwości prowadzenia przez Federację działalności gospodarczej oraz podjęcia starań o uznanie jej za Organizację Pożytku Publicznego. Są to zmiany najistotniejsze, gdyż rozszerzają możliwości finansowania działań Federacji. Pozostałe mają raczej charakter porządkowy, a szczegóły podamy za kilka dni w sprawozdaniu z Kongresu.
Delegaci wybrali także nowy Zarząd FSSM RP. Prezydentem Federacji został ponownie Zdzisław Czarnecki, Wiceprezydentami - Henryk Budzyński i Janusz Kwiecień, Skarbnikiem - Ewa Grzegorczyk a Sekretarzem Generalnym - Bogusława Łukasiewicz. GRATULUJEMY!
 

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 18 kwietnia 2018

KOŃCZYMY DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH OIU

22 marca 2018 r. - w dniu, w którym Sejm RP głosami posłów PiS i wspierających jej bezprawne działania posłów innych ugrupowań parlamentarnych, odrzucił w pierwszym czytaniu NASZ projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znowelizowanej ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. zakończyła się faktyczna działalność Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, a tym samym zakończyły się wszelkie działania w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, prowadzonej pod egidą FSSM RP. Formalnym zakończeniem działalności KIU FSSM RP będzie zamieszczenie SPRAWOZDANIA FINASOWEGO z działań Komitetu w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym (będzie to gazeta "TRYBUNA" -  organ SLD, macierzystej partii Przewodniczącego KIU Andrzeja Rozenka).
My to SPRAWOZDANIE publikujemy już dzisiaj i jest to ostatnia "wiadomość", jaką zamieszczamy w bloku "Aktualności" poświęconych Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawodawczej FSSM RP.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved