• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

AKTUALNOŚCI

 • 16 kwietnia 2019

Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 22 maja 2019

PONAWIAMY APEL DO SĘDZIÓW SĄDÓW OKRĘGOWYCH

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją czeka w „Trybunale Konstytucyjnym” na rozpatrzenie już 16 miesięcy. Nieważne są powody, dla których Prezes TK dopuszcza się zaniechania w sprawie tak istotnej dla egzystencji prawie 50 tys. polskich obywateli (o tym być może napiszemy wkrótce). Ważne jest, że ci bezprawnie pozbawieni środków do życia obywatele (zwłaszcza ci najstarsi, z najdłuższym stażem służby przed 1990 r.), dziś często żyją i umierają w nędzy. Ważne jest, że ci praworządni obywatele Polski (wszak żaden z nich nigdy nie był sądzony i skazany za łamanie prawa w służbie) są dziś pozbawiani prawa do sądu, gwarantowanego im Konstytucją.
Dlatego ponownie apelujemy do sędziów sądów okręgowych w Polsce.

 • sprawy federacji
 • 22 maja 2019

WARSZTATY SZKOLENIOWE "TRZEŹWO PRACUJĘ"

Informujemy, że na adres FSSM RP wpłynęła oferta szkoleniowa Europejskiego Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, dotycząca możliwości przeprowadzenia bezpłatnych, 8-godzinnych warsztatów w ramach Programu Profilaktycznego „Trzeźwo pracuję”. Ofertę przesłaliśmy do wszystkich organizacji-członków Federacji i to one będą przyjmować zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w tych warsztatach i koordynować ich organizowanie z oferentem.
FSSM RP nie będzie prowadzić bezpośredniej rekrutacji chętnych.

 • wybory 2019
 • 17 maja 2019

SPOTKANIA PRZEDWYBORCZE 2019 - MAJ 2019 R. (3)

Przed nami ostatni przed wyborami do Europarlamentu cykl spotkań z kandydatami do PE oraz przedstawicielami FSSM RP, odbywających się pod hasłem "Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP". Tym razem zapraszamy do GDAŃSKA, ŻAGANIA, LUBLINA, KOSZALINA JAROSŁAWIA I WAŁBRZYCHA. Szczegóły w artykule.

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2019

INFORMACJA DYREKTORA ZER W SPRAWIE ZBIEGU ŚWIADCZEŃ

Publikujemy wyjaśnienia Dyrektora ZER MSWiA w sprawie możliwości pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zamiast z ZER) przez osoby, które pozostawały w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i mają ustalone prawo do policyjnej emerytury lub renty na podst. ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,...

 • wybory 2019
 • 15 maja 2019

NIE MOŻE NAS TAM NIE BYĆ !

 • sprawy emerytalne
 • 15 maja 2019

SO W LUBLINIE PRZYWRÓCIŁ RENTĘ WOJCIECHOWI RACZUKOWI!

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił Decyzję Dyrektora ZER MSWiA, wydaną na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającą świadczenie rentowe Wojciechowi Raczukowi

 • sprawy emerytalne
 • 12 maja 2019

SO W LUBLINIE BĘDZIE ORZEKAŁ W SPRAWIE ODWOŁANIA OD DECYZJI ZER!

Uważni czytelnicy informacji zamieszczanych na naszej stronie zapewne zauważyli, że w nadchodzącym tygodniu, na środę – 15 maja 2019 r.  nie zaplanowaliśmy żadnego spotkania przedwyborczego. Otóż tego dnia przedstawiciele FSSM RP, z Prezydentem Zdzisławem Czarneckim na czele, będą w Lublinie, gdzie o godz. 10:30 w sali nr 38 tut. Sądu Okręgowego przy Pl. Czechowicza 1 odbędzie się posiedzenie w sprawie odwołania kol. Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej mu świadczenie rentowe na podst. ustawy represyjnej. 

 • wybory 2019
 • 10 maja 2019

SPOTKANIA PRZEDWYBORCZE 2019 - MAJ 2019 R. (2)

Przed nami kolejny tydzień spotkań przedwyborczych z kandydatami do PE, politykami Koalicji Europejskiej, działaczami ugrupowania Wiosna oraz przedstawicielami FSSM RP pod hasłem "Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP". Tym razem zapraszamy do Radomia, Warszawy, Wrocławia, Iławy, Strzelec Opolskich i Opola. Szczegóły w artykule.

 • wybory 2019
 • 7 maja 2019

RELACJE ZE SPOTKAŃ PRZEDWYBORCZYCH

Relacje ze spotkań przedwyborczych organizowanych przy współudziale FSSM RP publikujemy na naszym profilu facebookowym NiezaSŁUŻYLIŚMY oraz na stronach Komitetów Protestacyjnych Emerytów Służb Mundurowych. Tam znajdziecie m.in. relacje wideo z wczorajszego spotkania w Częstochowie i dzisiejszego w Warszawie, oraz spotkań wcześniejszych. Tam też szukajcie relacji z przyszłych spotkań.

 • wybory 2019
 • 2 maja 2019

SPOTKANIA PRZEDWYBORCZE 2019 - MAJ 2019 R. (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej, więc i kampania wyborcza staje się coraz bardziej intensywna. W nadchodzącym tygodniu odbędzie się aż 10 spotkań przedwyborczych z udziałem polityków Koalicji Europejskiej oraz przedstawicieli FSSM RP, na które zapraszamy wszystkich chętnych do wymiany poglądów i zadawania pytań. Bliższe szczegóły w artykule.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved