• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

AKTUALNOŚCI

 • 16 kwietnia 2019

Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS - ANEKS

Niniejszy aneks stanowi odpowiedź na pytanie, które padło na naszym profilu facebookowym NiezaSŁUŻYLIŚMY w związku z informacją prawną pt. "Zawieszenie emerytury z ZER na rzecz emerytury z ZUS" - czy oby na pewno, w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i emerytury mundurowej, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle?  

 • sprawy federacji
 • 16 kwietnia 2019

PODZIĘKOWANIA DLA BYŁYCH EUROPOSŁÓW SLD

Niestety, wśród posłów do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, wybranych 26 maja 2019 r. nie znajdziemy już przedstawicieli SLD Pani dr. Krystyny Łybackiej i Pana dr. Janusza Zemke, którzy swoją pracą i działaniami na rzecz środowiska obecnych i byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin zasłużyli na nasz najwyższy szacunek i ogromną wdzięczność.
Niniejszym. chcemy im za to wyrazić nasze najszczersze podziękowania.

 • sprawy federacji
 • 9 lipca 2019

48. OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI "SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC"

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z 48 Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, który odbył się w dniach 16 – 22 czerwca 2019 roku w Bartkowej-Posadowej nad Jeziorem Rożnowskim.
​Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ufundowała jeden z pucharów dla uczestników Rajdu.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS

Obserwujemy w pełni zrozumiałe zainteresowanie Koleżanek i Kolegów ewentualnym zawieszeniem pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego, otrzymywanego dotychczas w ramach zaopatrzenia emerytalnego z ZER MSWiA na rzecz prawa do emerytury lub renty z ZUS. W związku z tym przedstawiamy zasadnicze elementy strony formalno-prawnej tego zagadnienia, jak my je widzimy, oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby pomysł ten był możliwy do zrealizowania. 

 • sprawy emerytalne
 • 8 lipca 2019

RAPORT RPO ZA ROK 2018

17 czerwca 2019 r. opublikowana została "Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018". Obszerność materiału świadczy o tym, jak ogromną pracę wykonuje Biuro RPO i On sam, ale niestety pokazuje również, jak daleko jest Polsce do państwa prawa.
I choć oczywiście warto się zapoznać z całą Informacją, my publikujemy jedynie fragment bezpośrednio dotyczący środowiska emerytów służb mundurowych, czyli dotyczący sprawy ustawy represyjnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 30 czerwca 2019

JESTEŚ REPRESJONOWANYM I SO ZAWIESIŁ TWOJĄ SPRAWĘ? MASZ PRAWO DO SKARGI!

Uważamy, że sądy okręgowe w kraju, nie orzekając bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP w sprawach z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających byłym funkcjonariuszom emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej, a zawieszając je do bliżej niokreślonego w czasie i wątpliwego prawnie rozstrzygnięcia przez "Trybunał Konstytucyjny" zgodności z Konstytucją jej kwestionowanych zapisów, łamią Art. 45 Konstytucji stanowiący, że każdy obywatel RP ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego represjonowani nie powinni biernie poddawać się takiemu działaniu sądów i występować ze skargami na nie. Wzory takich skarg znajdziecie w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 24 czerwca 2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 23.05.2019 R.

Prezentujemy Protokół z Posiedzenia Zarządu FSSM RP, które odbyło się 23 maja 2019 r. 
Na zaproszenie Prezydenta FSSM RP, w części Posiedzenia uczestniczyły panie: Małgorzata Zdrodowska - Dyrektor ZER MSWiA , Ewa Bogucka-Łopuszyńska – Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej ZER oraz Teresa Kozoń-Konter - Naczelnik Wydziału Analiz, Statystyk i Koordynacji Międzynarodowej ZER, które starały się odpowiedzieć na pytania zadawane przez członków Zarządu i Komisji Prawnej FSSM RP.

 • sprawy emerytalne
 • 12 czerwca 2019

STANOWISKO RPO W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Przedwczoraj Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało Stanowisko RPO w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL, w którym czytamy, że opowiada się on za tym by sędziowie sądów okręgowych podejmowali się orzekania w sprawach z odwołań od decyzji ZER nie czekając na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów uistawy represyjnej, który jeśli wydany zostanie w planowanym składzie tj. z udziałem tzw. "sedziów dublerów", nie będzie miał mocy prawnej.

 • sprawy federacji
 • 10 czerwca 2019

ZŻWP APELUJE DO PREZYDENTA RP

W ślad za stroną internetową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego publikujemy pismo Prezesa Związku płk Marka Bielca do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie usuwania z przestrzeni publicznej pomników i tablic upamiętniających żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego.

 • sprawy emerytalne
 • 3 czerwca 2019

CZY REPRESJONOWANI FAKTYCZNIE ODZYSKUJĄ ŚWIADCZENIA?

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje mogące sugerować, zwłaszcza osobom mniej zorientowanym w temacie, że w sprawie ustawy represyjnej „coś drgnęło” i poszkodowani nią byli funkcjonariusze „masowo” odzyskują utracone świadczenia emerytalno-rentowe. 
To oczywiście nieprawda, biorąc pod uwagę, że pełne świadczenia odzyskało (jak dotąd) mniej niż 1% represjonowanych.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved