• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

SPRAWY EMERYTALNE - 2017


.

Wróć
 • sprawy emerytalne,
 • 20 grudnia 2017

"GORSZY SORT" NIECH NIE LICZY NA UCZCIWE TRAKTOWANIE

Tego, jak pogardliwy jest stosunek obecnej władzy i partii, z której się ona wywodzi, do prawa i obywateli nie godzących się z ich poltyką i działaniami, czytelnikom naszej strony nie musimy tłumaczyć. Jego oczywistym przejawem było uchwalenie ustawy represyjnej. I nie wystarczyło samo jej uchwalenie, by zademonstrować to, na co mogą liczyć w "państwie PiS" obywatele "gorszego sortu". W tej sprawie napędzany kłamliwą propagandą przemysł pogardy pracuje nadal pełną parą. Rząd miał 10 miesięcy na to, by zapewnić odpowiednie "siły i środki" na jej szybkie i sprawne wprowadzenie w życie. I owszem, zapewnił, ale wyłacznie na wprowadzenie części represyjnej. Procedury odwoławcze, albo nie są realizowane w ogóle (tryb. art. 8a), albo zdecydowanie zbyt opieszale (odwołania do sądu). A przecież rzecz tyczy życia tysięcy obywateli.
Ale, że są to obywatele "gorszego sortu", to...


Zgodnie z zapowiedzą, prezentujemy komentarz odpowiedzi Dyrektora ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br.

 

 • sprawy emerytalne,
 • 14 grudnia 2017

ODPOWIEDŹ ZER NA WYSTĄPIENIE FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Dyrektora ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br. Na merytoryczny komentarz będziecie musieli poczekać do przyszłego tygodnia ponieważ dziś, na gorąco, po lekturze tego pisma, cisną nam się na usta wyłącznie słowa nienadające się do publikacji. Musimy nieco ochłonąć.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 grudnia 2017

DLACZEGO SĄD OKRĘGOWY WYZNACZA NAM RÓŻNE TERMINY NA USTOSUNKOWANIE SIĘ DO STANOWISKA ZER W SPRAWIE ODWOŁAŃ ?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Ci z nas, którzy otrzymali już z Sądu Okręgowego w Warszawie pismo, najczęściej zatytułowane jako „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” i zobowiązujące odwołującego się do „zajęcia stanowiska w sprawie”, tj. odniesienia się do odpowiedzi pozwanego (Dyrektora ZER) na nasze odwołanie, zastanawiają się dlaczego wskazane przez Sąd terminy bywają różne. Niektórzy zostają zobowiązani do zajęcia stanowiska i złożenia wszelkich wniosków dowodowych (pod groźbą ich pominięcia) w terminie 14 dni, inni - 21 dni, a jeszcze inni - nawet 30 dni. Dlaczego ?

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 grudnia 2017

WNIOSEK W TRYBIE ART. 8a A ODWOŁANIE DO SĄDU

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Wyjaśniamy jakie znaczenie dla terminu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy odwołania od Decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) może mieć wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 8a ustawy z dn. 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 grudnia 2017

PODPOWIADAMY JAK MOŻNA PRZYPOMNIEĆ BŁASZCZAKOWI O JEGO OBOWIĄZKACH

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
W związku z wyrokiem WSA w Warszawie (II SAB/Wa 202/17) z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi na bezczynność MSWiA w przedmiocie rozpoznania wniosku skierowanego do niego na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej, do FSSM RP wpłynęło sporo próśb o przybliżenie prawnych aspektów wnoszenia tego typu spraw. Wszystkim zainteresowanym podpowiadamy więc, jak można przypomnieć Błaszczakowi, że sprawowanie urzędu, to nie tylko polityczno-propagandowe rozgrywki ale przede wszystkim obowiązki wobec obywateli, którymi nadal jesteśmy. Tego nas jeszcze nie pozbawił.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 29 listopada 2017

JEŻELI NIE MUSISZ, NIE PŁAĆ HARACZU NA "PAŃSTWOWE" MEDIA

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Potwierdzamy prawdziwość krążących od pewnego czasu informacji dotyczących możliwości zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników RTV przez znaczną część emerytów i rencistów służb mundurowych objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., z uwagi na wiek i wysokość zmniejszonego świadczenia emerytalnego. 

 • sprawy emerytalne
 • 8 listopada 2017

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER

W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de facto obniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił liub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 30 dni.

 • sprawy emerytalne,
 • 30 października 2017

.NOWOCZESNA DEKLARUJE WSPARCIE DLA POSZKODOWANYCH REPRESYJNĄ USTAWĄ EMERYTALNĄ

Informujemy, że .Nowoczesna, obok aktywnego uczestnictwa w zbieraniu podpisów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, prowadzi akcję „wsparcia dla osób niesprawiedliwie poszkodowanych zmianą ustawy o świadczeniach służb mundurowych”. Wszyscy, którzy w wyniku wejścia w życie przepisów tej ustawy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, mogą zgłaszać się do biur poselskich, struktur terenowych a nawet bezpośrednio do każdego z posłów tej partii o pomoc w rozwiązaniu różnych zaistniałych problemów.
Kontakty do biur poselskich znajdują się na stronie internetowej Sejmu w danych konkretnego posła (należy w wyszukiwarce na stronie wpisać „nowoczesna”, a następnie wybrać pozycję „Posłowie”),

 • sprawy emerytalne, informacja prawna

CO MA ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE ZŁOŻYŁ ODWOŁANIA W TERMINIE?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Do Federacji docierają, niestety dość liczne, sygnały o tym, że niektóre z osób, poszkodowanych ustawą represyjną, z różnych przyczyn nie złożyły odwołań od decyzji ZER obniżających emerytury / renty w terminie miesiąca od ich otrzymania. Zwykle są to osoby starsze i samotne, które nie do końca zdawały sobie sprawę z powagi sytuacji, nie rozumiały jej i nie wiedziały lub nie miały do kogo zwrócić się o pomoc. Czy fakt przeoczenia tego terminu definitywnie zamyka im drogę odwoławczą?

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 września 2017

WZÓR ODPOWIEDZI NA PISMO Z SĄDU

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i oczekiwaniami naszego środowiska przedstawiamy przykładowy WZÓR „Pisma procesowego”, będącego formą wyrażenia przez powoda (odwołującego się) swojego stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego – Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty. Do zajęcia takiego stanowiska zobowiązuje nas Sąd w ramach czynności przygotowawczych do procesu.  Wzór ten, choć odnosi się do najczęściej podnoszonych przez skarżących zarzutów, ma charakter uniwersalny i może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od treści odpowiedzi ZER na indywidualne odwołanie i stawiane w nim zarzuty.

Uwaga! Załączony wzór pisma procesowego jest tylko propozycją FSSM. Ewentualne jego wykorzystanie powinno być samodzielną decyzją każdego odwołującego się. 

Zespół Prawny FSSM

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved