• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

AKTUALNOŚCI


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy federacji
 • 27 marca 2023

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI Z PRZEDSTAWICIELAMI MKM

Kolejne z cyklu spotkań Prezydium Zarządu FSSM RP z przedstawicielami organizacji członkowskich odbyło się 24 marca 2023 r. i było to spotkanie z członkami Prezydium Zarządu Mundurowego Klubu Motorowego.
Ze strony Prezydium Zarządu Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Henryk Budzyński, Leszek Szreder i Tatiana Aksamit. Ze strony Prezydium Zarządu MKM RP udział wzięli: Prezydent MKM - Andrzej Woźniak, wiceprzewodniczący - Tadeusz Walasek oraz Kwatermistrz – Mirosław Grochocki.

 • sprawy federacji
 • 26 marca 2023

SPOTKANIE Z „GRANICĄ”

Trwa cykl spotkań Prezydium Zarządu FSSM RP z przedstawicielami organizacji członkowskich.
23 marca 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej „Granica"  (dalej „Granica”).
Prezydium Zarządu Federacji reprezentowali: Henryk Budzyński oraz Tatiana Aksamit. Ze strony „Granicy” w spotkaniu udział wzięli” Andrzej Adamczyk, Marian Kasiński, Tomasz Waleriański, Ryszard Rakowski oraz Dariusz Seweryn.

 • sprawy federacji
 • 23 marca 2023

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI Z PRZEDSTAWICIELAMI ZK ZEiRSW

W dniu 22 marca 2023 r. w siedzibie Zarządu Federacji odbyło się kolejne spotkanie spotkanie Prezydium Zarządu Federacji z przedstwicielami organizacji członkowskich. Tym razem z przedstawicielami Zarządu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Ze strony Prezydium Zarządu Federacji udział wzięli: Henryk Budzyński. Leszek Szreder oraz Tatiana Aksamit. Zarząd KZEiRSW reprezentowali, Janusz Kwiecień, Bogdan Komorowski, Grzegorz Domaszewicz oraz Leszek Szczepanowski.

 • sprawy emerytalne
 • 21 marca 2023

ZADZIWIAJĄCY WYROK SN

16 marca 2023 r. w Sądzie Najwyższym zapadł pierwszy wyrok kasacyjny w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających swiadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Wyrok w naszej ocenie niezrozumiały w świetle wcześniejszej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. stwierdzającej ogólnie rzecz biorąc, że istotna jest indywidualna ocena przebiegu służby funkcjonariusza a nie zadania jednostki (komórki organizacyjnej), w której ją pełnił. Tymczasem wyrok ten w pewnym sensie uchwałę tę częściowo podważa, choć Sędzia, który go wydał, sam się pod nią podpisał. Zaiste zadziwiający wyrok. 

 • sprawy federacji
 • 21 marca 2023

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO NAPRAWY

Na początku obecnej kadencji władz FSSM, Prezydium Zarządu Federacji zwróciło się do członków Federacji o wskazanie najważniejszych spraw dotyczących służb mundurowych, na które należy zwrócić uwagę politykom. Na podstawie udzielonych odpowiedzi opracowane zostały „Najważniejsze problemy - w ocenie stowarzyszeń służb mundurowych, członków FSSM RP - wymagające naprawy w życiu publicznym”, które zostały przesłane do wszystkich opozycyjnych demokratycznych klubów i kół parlamentarnych.

 • sprawy federacji
 • 17 marca 2023

SPOTKANIE Z DYREKTORKĄ ZER MSWiA

W dniu 17 marca 2023 r. Przewodniczący Federacji Henryk Budzyński oraz Wiceprzewodniczący Leszek Szreder spotkali się z dyrektorką Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA p. Małgorzatą Zdrodowską. Było to pierwsze spotkanie kol. Henryka Budzyńskiego z Dyr. ZER MSWiA po objęciu funkcji Przewodniczącego Federacji. Głównym tematem rozmowy była chęć dalszego kontynuowania pomocy i wsparcia poszkodowanym ustawą represyjną.

 • sprawy federacji
 • 16 marca 2023

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FSSM RP
Z PRZEDSTAWICIELAMI KKP LEWICY

W dniu 14 marca 2003 r. w siedzibie Zarządu Federacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy. Ze strony Zarządu Federacji udział wzięli: Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit oraz Stanisław Kalski. Koalicyjny Klub Poselski Lewicy reprezentowali: Krzysztof Gawkowski – przewodniczący Klubu oraz Wiesław Szczepański – przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

 • sprawy federacji
 • 10 marca 2023

SPOTKANIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI

Prezydium Zarządu Federacji rozpoczęło cykl spotkań z władzami stowarzyszeń członkowskich.
W dniu 7 marca br. odbyły się spotkania z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Klubu Generałów i Admirałów RP.

 • sprawy federacji
 • 2 marca 2023

ODPOWIEDŹ POSŁA GAWKOWSKIEGO

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowa Lewica Razem Poseł Krzysztof Gawkowski błyskawicznie odpowiedział na pismo protestacyjne skierowane doń przez Przewodniczącego FSSM RP w związku z wystąpieniem Posłanki Anny Marii Żukowskiej w TVP INFO w dniu 26 lutego br.
W swym piśmie  Pan Poseł Gawkowski m.in. zaproponował, by wszelkie wątpliwości dot. wypowiedzi Pani Posłanki Żukowskiej wyjaśnić bezpośrednio z nią, co oczywiście chętnie uczynimy.
Ale śledząc wypowiedzi medialne wielu przedstawicieli opozycji na temat ustawy represyjnej, odnosimy wrażenie, że większość słabo orientuje się w tej kwestii i nie zawsze wie jak o tym mówić. Chyba przydałoby się im wszystkim jakieś krótkie szkolenie.

 • sprawy federacji
 • 28 lutego 2023

FSSM RP INTERWENIUJE U PRZEWODNICZĄCEGO
KLUBU POSELSKIEGO NOWA LEWICA RAZEM

W związku ze skandaliczną wypowiedzią Posłanki Anny Marii Żukowskiej w TVP INFO w dniu 26 lutego br., Prezydium Zarządu Federacji wystosowało pismo protestacyjne do Krzysztofa Gawkowskiego -  Przewodniczącego Klubu Poselskiego Nowa Lewica Razem.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved