• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

Aktualności

 • sprawy emerytalne
 • 20 lutego 2018

POINFORMOWALIŚMY WŁADZE O KONFERENCJI W PE

W dniu 28 lutego 2018 r., o godz. 10:00 w Parlamencie Europejskim, bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji plenarnej, odbędzie się, zorganizowana z inicjatywy FSSM RP przez europosłów SLD, Konferencja pod nazwą REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY W POLSCE.  Aktywny udział weźmie w niej delegacja z ramienia FSSM RP, w której składzie znajdą się m.in. osoby bezpośrednio dotknięte działaniem ustawy represyjnej.
O tym fakcie oficjalnie poinformowaliśmy właśnie najważniejsze osoby w państwie - Prezydenta RP, Premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. 
W przeciwieństwie do obecnej władzy, działamy otwarcie i zgodnie z prawem. 

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 20 lutego 2018

23 LUTEGO 2018 R. SPOTKANIE W SŁUPSKU

Komitet Protestacyjny FSSM w Słupsku zaprasza wszystkich na spotkanie z Andrzejem Rozenkiem i Zdzisławem Czarneckim, które odbędzie się 23 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w sali głównej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Spolecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.
Tematami spotkania będą "Ustawa dezubekizacyjna oraz sytuacja bieżąca w polityce".

 • sprawy federacji, komunikat
 • 20 lutego 2018

FSSM RP NIE JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy !!!
W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi rozliczeń podatkowych za rok ubiegły i możliwości przekazania 1% odpisu z podatku dla organizacji pożytku publicznego, uprzejmie informujemy, że FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP nie jest wpisana na listę organizacji na których konto można przekazać środki finansowe w postaci odpisu 1% podatku za rok 2017 r. 
W kwietniu 2018 r zaplanowano III Kongres FSSM RP, na którym zamierzamy zmienić Statut tak aby umożliwić organizacji:
- podjęcie działalności gospodarczej,
- wpis do katalogu organizacji pożytku publicznego.
O dokonanych zmianach niezwłocznie poinformujemy.
Dziś podstawowym żródłem finansowania naszych działań są Wasze darowizny wpłacane bezpośrednio na konta Federacji i dlatego nasz "Apel o wsparcie finansowe" jest nieustannie aktualny.
Zdzisław Czarnecki
/Prezydent Federacji/
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 19 lutego 2018

USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ?

Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie skierowali pytanie prawne dotyczące niektórych przepisów ustawy represyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, opatrując je sążnistym uzasadnieniem, będącym druzgocącą krytyką tego bubla prawnego, często nawet bardziej celną i dosadną niż oceny zawarte w wielu prezentowanych przez nas opiniach prawnych. A przecież gdyby z tego uzasadnienia usunąć wszystkie znaki zapytania, pytajniki „czy” i „dlaczego”, a zwroty „wydaje się” i „zdaje się” zastąpić słowem „jest”, mogłoby ono być niepodważalnym uzasadnieniem każdego orzeczenia wydanego na korzyść osób skarżących decyzje ZER, z powołaniem się wprost na Konstytucję.  
Skoro więc sędziowie sami ocenili „ustawę” tak skrajnie negatywnie, to dlaczego nie podjęli się orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji, tylko odesłali ją do TK? 
Nie chcemy tu mnożyć spekulacji ani teorii spiskowych, bo tak naprawdę dziś, kiedy „mleko się już rozlało”, odpowiedź na to pytanie nie jest najistotniejsza. Dla nas, byłych funkcjonariuszy służb, ofiar tego bezprawia, ważne jest to, że na osąd w kraju poczekamy teraz Bóg wie jak długo i wcale nie będzie musiał to być osąd sprawiedliwy. Bo wprawdzie rzeczone uzasadnienie w zasadzie nie pozostawia TK pola manewru, to akurat TEN TK może mieć w tej sprawie mimo wszystko zdanie odmienne od sędziów SO w Warszawie i chyba całej reszty środowiska prawniczego.

 • sprawy emerytalne
 • 11 lutego 2018

PISMO RPO DO MSWiA

2 lutego 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z pismem zawierającym kwintesencję analizy ustawy "represyjnej" pod kątem łamania przez nią praw i wolności obywatelskich, dokonanej na podstawie kierowanych do niego wniosków przez byłych funkcjonariuszy i członków ich rodzin oraz m. in. prośbę "o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany niniejszej ustawy".

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved