• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

SKARGA DO ETPCz - OSTATNI KROK W WALCE O SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • informacja prawna
  • 3 marca 2022

Koleżanki i Koledzy,
 
Niestety z przykrością obserwujemy przypadki coraz częstszego  wydawania przez  sądy apelacyjne negatywnych dla odwołujących się wyroków. Nawiązując do Komunikatu Komisji Prawnej Federacji z dnia 8 lutego 2022 roku „CZY SPRAWA PRZEGRANA W APELACJI TO JUŻ KONIEC?”, w którym między innymi wskazujemy na możliwość dalszej walki o swoje prawa przed Sądem Najwyższym poprzez wniesienie skargi kasacyjnej, dziś przekazujemy Wam do swobodnego dysponowania przez Was samych bądź Waszych pełnomocników  wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). Wiemy, że wiele osób, które przegrały w sądach apelacyjnych już wniosło albo nosi się z zamiarem wniesienia skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego a następnie skarg do ETPC. Nie wiemy kiedy i jakie wyroki zapadną w ich sprawach na skutek kasacji. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę możliwość przegrania tych spraw przed Sądem Najwyższym bądź odrzucenia kasacji jako niedopuszczalnej a także uwzględniając potrzebę represjonowanych wyjścia ze skargą ponad krajowy wymiar sprawiedliwości, publikujemy pakiet dokumentów ułatwiających każdemu samodzielnie bądź  z udziałem pełnomocnika wniesienie poprawnie sporządzonej skargi do ETPC (Wzór skargi jak i komentarz do niego został opracowany przez eksperta we współpracy z Komisją Prawną Federacji). Poniżej publikujemy pakiet czterech dokumentów:
 
1. Wzór skargi sporządzony na opracowanym przez ETPC specjalnym formularzu. Wzór uwzględnia w zasadzie wszelkie hipotetyczne sytuacje skarżących i umożliwia wybranie z niego tych, które pasują do sytuacji piszącego skargę. Wzór skargi jest edytowalny, co pozwala na przenoszenie adekwatnych fragmentów do sporządzanej przez siebie skargi, zmianę i uzupełnianie jej do swojej sytuacji zawodowej czy osobistej, itp. - tutaj
 
2. Komentarz do wzoru skargi wyjaśniający bardzo szczegółowo poszczególne jej części. Rekomendujemy bardzo dokładne zapoznanie się z tym komentarzem, albowiem wyjaśnia on wszelkie zawiłości związane ze skargą i w sposób praktyczny ułatwia właściwe jej sporządzenie - tutaj
 
3. Niewypełniony, edytowalny formularz skargi w języku polskim (opracowany przez ETPC), który trzeba wypełnić zgodnie z ww. wzorem oraz komentarzem do niego - tutaj
 
4. Instrukcja, jak wypełniać formularz, która poszerza wiedzę nt. skargi opracowana w języku polskim przez ETPC - tutaj
 
Mamy nadzieję, że opublikowane dokumenty pozwolą na samodzielne, ewentualnie z pomocą rodziny bądź znajomych, poprawne sporządzenie skargi. Na tym etapie wniesienia skargi do ETPC nie musi bowiem występować profesjonalny pełnomocnik. 
 
Rekomendujemy także, aby z opublikowanymi materiałami zapoznali się wszyscy, których sprawy toczą się w sądach, albowiem pewne kwestie, które znajdują się w skardze  do ETPC, dobrze jest podnosić już na wcześniejszych etapach procesu.
 
Jak zwykle na pytania i wątpliwości dotyczące tej problematyki postaramy się odpowiadać pod adresem e-mail zespol.prawny@fssm.pl
 
Komisja Prawna FSSM RP
________________________________
UWAGA! Pliki z pkt 1 - 3 mogą się nie otwierać w przeglądarkach.  Należy je pobrać na komputer i dopiero wtedy otworzyć.
Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved